Občanská poradna Oblastní charity Chrudim slaví 20. výročí

Přesně před dvaceti lety, tedy 16. ledna 2003, se poprvé otevřely dveře Občanské poradny v budově chrudimské fary. Ta tehdy přivítala své první klienty. Od té doby ji navštívilo téměř 10 tisíc klientů a bylo položeno bezmála 12 tisíc dotazů.

Poradenství pro lidi ve složité situaci 

Za tu dobu našli u odborných pracovníků poradny pomoc mnozí obyvatelé, kteří se dostali do složité situace v souvislosti s pracovněprávními vztahy, bydlením anebo se ocitli v dluhové pasti. Poradenství poskytuje také v oblasti sociálních dávek, školství a rodinného či trestního práva. Jedná se v regionu Chrudimska o nezastupitelnou pomoc ve chvíli, kdy se člověk dostane do nepříznivé životní situace.

„Občanská poradna Oblastní charity Chrudim představuje významnou a stabilní součást sítě poradenských míst v Pardubickém kraji a velmi si vážím jejich profesionálního přístupu ke všem potřebným,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Poradenství i pro pečující osoby

V rámci odborného sociálního poradenství nabízí také Poradenství pro pečující osoby. „Jedná se o terénní formu služby, kdy sociální pracovnice přichází přímo do domácností a pomáhají klientům a jejich rodinám s vedením praktických nácviků, jak se o svého blízkého postarat, aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek.

Občanská poradna od loňského dubna pomáhá na adrese Radoušova 1420 v Chrudimi. Nyní je odborné sociální poradenství veřejnosti dostupnější. Nově s bezbariérovým vstupem a čekárnou, která zajistí anonymitu a komfort klientů.

Jak pomoct v nelehké době?

„V nelehké době s rostoucími cenami služeb, energií a potravin se na služby poradny obrací lidé ve zvýšené míře s dotazy ohledně státní pomoci. Klientům nejčastěji poskytujeme informace o příspěvku na bydlení či přídavku na děti. Řešíme ale také možnosti, jak ušetřit v domácnostech. Služba poradny je poskytována anonymně a zdarma formou poradenského rozhovoru. Kromě pátku nás můžete navštívit každý všední den osobně nebo nás kontaktovat telefonicky 704 675 408 či na e-mailu poradna@charitachrudim.cz,“ sdělila vedoucí poradny Iveta Bakešová.