Den krajského zdravotnictví cílil na studenty

Třetí ročník Dne krajského zdravotnictví uspořádal Pardubický kraj společně s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Střední zdravotnickou školou Pardubice.

Maximum informací (nejen) o studijních oborech

Tato akce měla za cíl poskytnout mladé generaci maximum informací o studijních oborech, nabídce zaměstnání, praxí a pomoci jí najít uplatnění přímo v regionu.

Na programu Dne krajského zdravotnictví byly interaktivní workshopy, soutěže, informace o výuce i o tom, co na absolventy čeká po studiu přímo v praxi.

Perspektivní práce v nemocnici

Zájemci se mohli blíže seznámit s posláním a prací praktických a všeobecných sester, porodních a radiologických asistentů, záchranářů a zdravotně-sociálních pracovníků.

I letos udělila záštitu této akci náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Jsem velice ráda, že se Den krajského zdravotnictví uchytil. Opět na něj zamířily desítky studentů. Těm jsme nabídli perspektivní práci v našich pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje. Ale i v dalších příspěvkových organizacích, například v záchranné službě či rehabilitačních ústavech. Do akce se zapojili studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Účastníci měli informace přímo od mladých lidí, kteří se připravují na práci ve zdravotnických profesích. Středoškolákům jsem popřála mnoho úspěchů u maturit. Doufám, že se s nimi opět někdy setkám buď na fakultě. Nebo přímo v některém ze zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji,“ sdělila Michaela Matoušková.