Evropské peníze urychlí cestu klientů z ústavů do komunitního bydlení

Projekty z oblasti takzvané deinstitucionalizace v oblasti sociálních věcí by pro Pardubický kraj mohly získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Transformace sociálních pobytových zařízení

V této souvislosti se krajští radní seznámili s aktualizovaným stavem transformace sociálních pobytových zařízení z ústavů na komunitní bydlení, dalšími plány a možným využitím evropských prostředků.

„Pro žádoucí transformaci sociálních pobytových zařízení kraje chceme zabezpečit finanční zdroje z IOP až ve výši 224 milionů korun. Realizace a rozhodující žádosti o platby musí přijít do poloviny roku 2026. Menší pak ještě půjde uplatnit v následujících třech letech,“ uvedl radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Hodnota plánovaných investic? Cca 400 milionů

Pardubický kraj je v této oblasti ve srovnání s mnoha dalšími kraji poměrně v předstihu. Vždyť téměř 70 procent klientů pobytových zařízení pro lidi s duševním a kombinovaným postižením žije v komunitním bydlení.

„Naší ambicí je, abychom tyto služby transformovali kompletně. Jednotlivá zařízení na to mají připravené transformační plány. S nimi  pracujeme. A společně se snažíme je převést do reality. Celková hodnota dalších plánovaných investic je kolem 400 milionů korun,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který za změnou fungování bývalých ústavů stojí už od roku 2012.

Domek pro šest klientů

Nedávno Pardubický kraj převzal další dokončený domek pro šest klientů, který se nyní bude vybavovat. „Jde o náš první nový domek pro Domov u studánky v Anenské Studánce. Je v obci Rudoltice, kde nyní připravujeme i stavbu druhého domku. Dále chystáme záměry na komunitní bydlení pro další klienty z Domova u studánky, Domova pod Kuňkou, Domova Na cestě a Domova pod hradem Žampach,“ dodal Pavel Šotola.