Galavečer oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje 2021 – květen 2022