Interaktivní mapy neziskovek

Interaktivní mapy neziskovek byly vytvořeny v květnu roku 2022. Mají sloužit zájemcům, aby se lépe vyznali ve světě neziskových organizací.

V České republice existuje přibližně 126 tisíc neziskovek.

Centrum pro výzkum neziskového sektoru v projektu usilovalo o vybudování komplexního portálu, který je založený na poskytování oficiálních veřejných dat a na možnosti agregovat požadované údaje podle vlastního zadání, například podle odvětví nebo finančních zdrojů organizací.