Sokol v Řečanech nad Labem slavil stovku

V sobotu 18. června se konaly v Řečanech nad Labem oslavy 100. výročí založení zdejší tělocvičné jednoty.

Celá akce začala v parku položením věnce k pomníku padlých a uctěním jejich památky. Po tomto slavnostním aktu se průvod přesunul na staré fotbalové hřiště, kde odstartoval hlavní program.

Pamětní list za celoživotní dílo a přínos pro sportovní a kulturní činnost obce získal Ivan Kalousek starší. Velký dík starostky Michaely Matouškové směřoval i jeho ženě za to, že svého muže v jeho nadšení a práci pro lidi vždy podporovala.

Další poděkování mířilo k všem cvičitelům a vedoucím oddílů, kteří v dětech i dospělých pěstují lásku k pohybu a dávají do toho nejen nadšení, úsilí, ale především svůj volný čas, a to zcela zdarma.

Působivá vystoupení předvedly také děti z oddílů Včelky a čmeláčci a Funny Girls a sklidily zasloužený potlesk. Jejich nadšení a elán se přenesly i na přihlížející diváky a rozproudila se volná zábava. K poslechu i tanci hrály kapely Tomas show band a Saturn rock.

Na hřišti byly pro děti připraveny pestré soutěžní disciplíny a malé odměny, nechyběl stánek s občerstvením a téměř každý, kdo přišel, zavzpomínal nad vystavenými fotografiemi z nejrůznějších sokolských akcí z minulých let.

Počasí přálo a návštěvníci se dobře bavili do pozdních nočních hodin.