Gočárova galerie překračuje řeku

Architekti Josef Pleskot, Ladislav LábusPetr Všetečka spolupracují s Pardubickým krajem na rozvoji národní kulturní památky Zámek Pardubice pravidelně od roku 2017.

Když je na začátku pozval náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek na první odborné posouzení projektů na zámku, byl jejich hlavní závěr uvolnit všechny historické prostory paláce a zpřístupnit je. Některé provozy a aktivity mohly přejít do areálu v Ohrazenicích, některé do hospodářských budov. Ale kam potom s galerií?

Proč galerii nepřemístit do mlýnů?

„Tenkrát byli celkem nově majiteli areálu Automatických mlýnů manželé Smetanovi. Nabídl jsem našim architektům, že jim domluvím v této ikonické Gočárově stavbě prohlídku. A právě tady padlo – no a proč tu galerii nedáte sem? Znělo to trochu jako science fiction. Nabízely se desítky důvodů, proč to tak jednoduše nejde. Pak se ale sešlo několik příznivých okolností včetně možnosti čerpat evropské dotace na národní kulturní památky. Manželé Smetanovi návrh partnerství uvítali a souhlasili s odprodejem hlavní budovy. Od té doby se fikce začala díky úsilí mnoha a mnoha lidí zhmotňovat,“ popsal nelehkou cestu Roman Línek.

Přesun z levého břehu Chrudimky na pravý

Gočárova galerie letos přestěhuje své hlavní sídlo z levého břehu Chrudimky na pravý. Na první prohlídku budovy se veřejnost dostane při zahájení zkušebního provozu 23. června 2023. To ještě sice nebudou nainstalovány klasické výstavy, ale galerie tu nabídne vlastní předstartovní program.

Areál aspiruje na novou kreativní Mekku východních Čech

Areál Automatických mlýnů aspiruje na novou kreativní Mekku východních Čech. Jeho celkové otevření veřejnosti se plánuje na září 2023. Své sídlo tu najdou Gočárova galerie (sbírkotvorná instituce Pardubického kraje) a Galerie města Pardubic (GAMPA). Ty doplní nové vzdělávací centrum a kreativní hub Statutárního města Pardubice s názvem Sféra se specializací na neformální a celoživotní vzdělávání. Čtvrtou institucí bude Nadace Automatické mlýny. Ta je iniciátorem konverze areálu Automatických mlýnů. K ní její zakladatelé, manželé Mariana a Lukáš Smetanovi, přizvali Pardubický kraj a město Pardubice.