I pro znevýhodněné lidi platí: Nebuď na nule!

První celostátní setkání sexuálních důvěrníků se uskutečnilo v Pardubicích. Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu Pardubického kraje zaplnila téměř stovka odborných pracovníků, kteří se starají o lidi s různými druhy znevýhodnění, sexuální důvěrníci a další odborníci na oblast sexuality. Mezi účastníky byli ale také zástupci lidí s mentálním postižením.

„Je třeba se znovu vrátit ke kořenům“

Nejprve bylo důležité znovu definovat pojem sexuální důvěrník. „Tento pojem používáme již od počátku zavádění práce se sexualitou v České republice. Převzali jsme ho z terminologie z Holandska a Německa. Označuje pracovní pozici odborníka v rámci sociálních služeb či školství, který pracuje se sexualitou, vztahy či rodičovstvím lidí s postižením na úrovní sexuální výchovy, osvěty, intervence a poradenství. S příchodem sexuální asistence v roce 2015 však vnímáme, že se pozice sexuálního důvěrníka se sexuální asistentkou začala zaměňovat, a proto je třeba se znovu vrátit ke kořenům,“ uvedl ředitel Unie sexuálních důvěrníků Petr Eisner.

Řada zajímavých řečníků

Na akci vystoupila řada zajímavých řečníků. Ti předávali svoje poznatky z praxe v České republice i ze zahraničí. Unie sexuálních důvěrníků představila zúčastněným činnost skupin sexuálních důvěrníků i možnosti vzdělávání v tomto oboru.

Pavla Dobešová z Chráněného bydlení Naplno poukázala na možnost práce se sexualitou v pobytových službách. Petra Synková Konečná si připravila téma Psychoterapie u lidí s mentálním postižením a její přesah do práce se sexualitou.

Mimořádně přínosný byl příspěvek Sebeobhájců Uherské Hradiště. Ti sdíleli svou představu o tom, jak by měl sexuální důvěrník fungovat, aby v něj měli klienti důvěru a byl pro ně dostupný jak finančně, tak i místně.

K životu patří vztahy i sexualita

Slavnostní zahájení navštívil také Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. „Náš kraj se dlouhodobě snaží, aby lidé s různými hendikepy mohli žít běžný život, co nejvíc je to možné. Poskytujeme jim individuální míru podpory a je jasné, že k životu patří i vztahy a sexualita. Nemůže to být tabu ani v pobytových službách. Proto si cením toho, že vznikl institut Unie sexuálních důvěrníků. Ten může pomoci i pracovníkům v sociálních službách s tím, jak k této oblasti důstojně přistupovat,“ dodal radní.

Setkání uspořádala organizace Nebuď na nule s dalšími partnery. „Děkujeme všem, kdo se o toto někdy bohužel opomíjené téma zajímají a šíří myšlenku, že každý člověk, tedy i člověk se znevýhodněním, má právo na partnerský a intimní život podle svých představ,“ řekla Lenka Bigmore ze spolupořádající organizace Rytmus Východní Čechy. Ta se věnuje práci s lidmi se znevýhodněním v oblasti intimity, sexuality a vztahů již řadu let.