Komunita pro komunitu: 50 let dobrovolnictví pro přírodu ve Vysoké nad Labem

50 let dobrovolnictví pro přírodu ve Vysoké nad Labem. To je název akce, která se uskuteční v sobotu 27. dubna 2024 od 9 hodin na parkovišti pod rozhlednou Milíř. Pořádá ji Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus, spolkem Pestré Polabí a obcí Vysoká nad Labem jako součást projektu Komunita pro komunitu.

Dobrovolníci působí na Milíři už 50 let

„Dobrovolníci působí na Milíři už 50 let. To je důvod k oslavě. A jak jinak bychom mohli slavit než dobrovolnictvím,“ řekla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová, jež je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.

„V roce 1974 se konal ve Vysoké nad Labem první tábor Ve znamení brontosaura. Dobrovolníci pod vedením Jiřího Jiránka vyřezávali nálety. Stejně tak to dělají dobrovolníci dnes, aby byly osluněné stráně kopce Milíř stále domovem hořečků, motýlů a dudků,“ uvedla Hana Svatošová z Hnutí Brontosaurus.

„Dopoledne navážeme na práci dobrovolníků a pomůžeme spolku Pestré Polabí s péči o stráně Milíře,“ konstatovala Ludmila Pavlíková z Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), komunitní pracovnice v projektu Komunita pro komunitu.

Začátky připomene jeden ze zakladatelů hnutí

Ve 14 hodin připomene začátky dobrovolnictví pro přírodu Jiří Jiránek, jeden ze zakladatelů Hnutí Brontosaurus. Současné dobrovolnické projekty představí Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). Přínosy péče pro přírodu přiblíží spolek Pestré Polabí.

Na následující komentované vycházce provedou návštěvníky historií i přírodou po úbočí Milíře autoři naučné stezky. Těmi jsou starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák a předseda spolku Pestré Polabí Martin Trávníček.

Na oslavě dostane dárek i příroda 

Tato oslava se koná v rámci Akce Brontosaurus – dny pro krajinu a přírodu u příležitosti Dne Země a oslav 50 let Hnutí Brontosaurus.

Dárek od Hnutí Brontosaurus dostane k výročí i příroda ve Vysoké nad Labem. „Půjde o čtyři speciální budky. Ty rozšíří hnízdní možnosti krutihlava a dudka. Proč právě pro ně? To se dozvíte na exkurzi,“ poznamenala Hana Svatošová.

Účast na exkurzi se slavnostním úvodem od 14 hodin je bez registrace a poplatku.

Na dobrovolnickou akci od 9 hodin je však potřeba se přihlásit zde. „Občerstvení pro dobrovolníky je zajištěno. Účastníky prosíme, aby si vzali s sebou pracovní rukavice a oblečení vhodné do terénu,“ sdělila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová, jež je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.

Co je cílem projektu Komunita pro komunitu?

Komunita pro komunitu je název projektu Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory„Jeho hlavním smyslem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ nechal se slyšet předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

Projekt spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví.