Máte dobré nápady? Pomozte s rozvojem sociálního podnikání v Pardubickém kraji!

Máte dobré nápady? Sem s nimi! Centrum Kosatec společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest s pomocí Pardubického kraje a Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) hledá nadšence, kteří pomohou vymyslet nové podnikatelské nápady pro sociální podniky.

Generátor nápadů na rozvoj sociálního podnikání

Pardubický kraj systémově a dlouhodobě podporuje sociální podnikání. A to jak formou přímých dotací, tak i vzděláváním a osvětou,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Tato forma podnikání často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním a dosahování zisku je pro sociální podnik stejně důležité jako zvyšování jeho veřejného prospěchu,“ sdělil Pavel Šotola. Ten generátor nápadů na téma rozvoje sociálního podnikání v Pardubickém kraji velmi vítá.

„Akce Společně pro sociální podnikání: soutěž nápadů může přinést zajímavé myšlenky a nápady i nové pohledy v oblasti sociálního podnikání,“ konstatoval Pavel Šotola a dodal, že na ty nejlepší čekají ocenění. „Zároveň půjde o příležitost potkat se s lidmi, kteří mají chuť pracovat a vytvářet něco nového,“ podotkl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Cíl? Zvýšit povědomí o sociálním podnikání 

„Naší snahou je zvýšit povědomí o sociálním podnikání a zároveň i podpora podnikavosti. A tím rovněž zlepšení celkové socioekonomické situace v regionu,“ uvedl ředitel regionální kanceláře CzechInvestu pro Pardubický kraj Tomáš Vlasák.

Do soutěže se mohou přihlásit se svými nápady jak jednotlivci starší patnácti let (do osmnácti let s písemným souhlasem zákonného zástupce), tak i týmy. Soutěžící budou mít za úkol předložit podnikatelský záměr ve formě popisu a charakteristiky produktu či služby se zaměřením na sociální podniky.

„Konkrétně jde o oblasti 3D tisk, gastro provoz/pekárna/cukrárna, šicí dílna, truhlářská a montážní dílna, dílna keramiky, služby, produkty vlastní produkce (například zemědělství) a jiné,“ upřesnila Pavlína Potůčková, ředitelka Centra Kosatec. Jeho cílem je pomáhat lidem s hendikepem. A také bořit bariéry mezi světy zdravých a hendikepovaných.

Přihlášky můžete podávat do úterý 15. května

Přihlášky do soutěže můžete podávat do úterý 15. května 2024. „Přihlásit se může aktivní občan. Tedy kdokoliv, kdo má chuť zkusit novou výzvu. Nebo také student, doktorand či absolvent šikovný ve svém oboru. Ale rovněž podnikatel či podnikavec nebo zástupce zájmových skupin,“ zdůraznila regionální projektová manažerka CzechInvestu v Pardubickém kraji Lenka Loučková.

Prezentace nejlepších záměrů v Enteria areně

Účast na akci je zdarma po závazné registraci. Prezentace těch nejlepších záměrů, které vybere porota, se koná v pátek 24. května 2024 v pardubické Enteria areně.

Více informací najdete zde.

Tato akce je realizována v rámci projektu č. 2422000002 Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.