Kotlíkové dotace se vrací. Pomůžou domácnostem s nižšími příjmy

Po téměř celý následující rok mohou nízkopříjmové domácnosti získat finanční příspěvek v oblíbených kotlíkových dotacích.

Poslední šance žádat o peníze na výměnu kotlů

Příjem žádostí v novém kole výzvy spustil Pardubický kraj. Jedná se o poslední šanci dostat peníze na výměnu starých kotlů 1. a 2. emisní třídy. Krajská samospráva má na tento účel vyčleněno 77 milionů korun.

Druhá výzva pro nízkopříjmové domácnosti 

Jedná se o druhou výzvu určenou nízkopříjmové domácnosti, kterou jako Pardubický kraj administrujeme. Příjem žádostí bude trvat až do konce srpna 2024. Kromě toho jsme v minulosti ukončili šest kol klasických kotlíkových dotací. Celkem jsme již pomohli 6187 domácnostem získat 690 milionů korun na výměnu starých kotlů. Veškeré podmínky aktuální výzvy jsou zveřejněné na úřední desce a webu Pardubického kraje,“ konstatoval radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Cílem programu je finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu.

„Od 1. září 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Jedná se tak o pravděpodobně poslední příležitost, jak získat finanční příspěvek na výměnu. Na webu Pardubického kraje je vše detailně popsáno a vysvětleno. Zveřejněný je i návod k vyplnění žádosti. Kolegové z odboru rozvoje jsou připraveni pomoci a zodpovědět případné doplňující dotazy veřejnosti,“ uvedl ke startu posledních kotlíkových dotací tohoto typu Ladislav Valtr.

Zelená pro kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla

Pardubický kraj ve výzvě podpoří výměnu starého kotle za nový zdroj tepla, který splňuje předem stanovené podmínky. „Tím může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním. V tomto případě může dotace dosáhnout až 130 tisíc korun. Nebo tepelné čerpadlo s dotací až 180 tisíc. Pořízení nového plynového kondenzačního kotle nebude podpořeno. Na druhé kolo kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti máme vyčleněno 77 milionů korun,“ podotkl k podmínkám dotačního titulu hejtman Martin Netolický.

Kdo může žádat o dotaci?
  • Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Domácnosti, v nichž žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení. Není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu.

Více informací najdete na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/121210/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji-ii

A co ostatní zájemci?

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci z Nové zelené úsporám.

Zajímavou příležitostí také je, že v rámci jedné žádosti mohou získat podporu i na další úsporná opatření. Jde například o zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je v tomto případě Státní fond životního prostředí,“ zakončil radní Valtr.

Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.