Krajskou poradnu pro rodinu povede Petra Lášková


Jednou z příspěvkových organizací, které zřizuje Pardubický kraj, je i Poradna pro rodinu. Má krajskou působnost. Patří pod ni jednotlivé poradny v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Jejího dlouholetého ředitele Romana Miletína vystřídala od září letošního roku Petra Lášková. Do funkce ji uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Důležité partnerství

„Krajská poradna je naším partnerem v mnoha projektech rodinné politiky,“ konstatoval Pavel Šotola. „Slouží především lidem v krizových situacích osobního života. Nebo i těm, kteří jsou nebo se chtějí stát náhradními rodiči. Paní ředitelce přeji hodně úspěchů a energie při práci ve prospěch rodin z našeho kraje. Děkuji Romanu Miletínovi za dosavadní vedení poradny, kde odvedl velký kus práce. Zároveň respektuji jeho žádost o uvolnění z pozice ředitele. Jsem rád, že v poradně bude dále působit jako psycholog,“ dodal radní Šotola.

Poradna pomáhá více než 40 let 

Nová ředitelka Petra Lášková je zkušenou odbornicí s dlouholetou praxí. Zeptali jsme se jí na to, jakým směrem chce krajskou poradnu v dalších letech vést?

Poradna pomáhá lidem překlenout potíže v mezilidských vztazích již více než 40 let. Zaměřuje se na širokou škálu rodinných a vztahových potíží, řešení partnerských krizí, pomoc rodičům s výchovnými problémy dětí. Ale také podporu dětí a mladistvých s nalézáním řešení pro jejich problémy. Budeme i nadále kvalitním odborným průvodcem v situacích rozchodů a rozvodů. Nově chceme oslovit i skupinu seniorů, lidí osamělých a také lidí, kteří se smiřují se ztrátou svého blízkého.

Cíl: najít přitažlivá a smysluplná témata

Jak můžete pomoct dětem a mladistvým, kteří jsou po covidovém období hodně zranitelní?

Děti a mladiství se u nás učí dobře nakládat se vztahy a problémovými situacemi. Určitě mám v plánu zapojit děti a mladistvé novou formou otevřených a podpůrných skupin do poraden ve všech místech našeho působení v kraji. Je potřeba snižovat riziko vzniku duševních onemocnění. Poradna pro ně zajistí přitažlivá a smysluplná témata. Jde například o budování zdravé sebedůvěry, schopnost řešit konflikt v rodině a s vrstevníky.

Poradna je nablízku lidem bez omezení věku

Mohou se na vás obrátit i dospělí?

Určitě. Poradna je nablízku lidem bez omezení věku. I nadále poběží skupina pro dospělé klienty. Ta na našem pracovišti v Chrudimi úspěšně pracuje více jak 10 let. Nově plánujeme setkávání seniorů v obdobné formě. Ve skupinové práci vidím smysl. Inspiruje klienty a posouvá je v porozumění svému životu a svým možnostem. Klienti si budou moci v poradně vybrat formu pomoci, která jim nejvíce vyhovuje, individuální terapii, rodinnou či párovou terapii nebo právě skupinovou. Poradenský servis a sociálně-právní poradenství je samozřejmostí. Zejména pro nově příchozí zájemce bude podstatné zajistit krizové intervence. Ty by měly být přirozenou součástí péče o klienta. Proto budu cíleně dbát na jejich dostupnost.

Vycházet vstříc žadatelům o pěstounství

Budete pokračovat v práci s náhradními rodiči?

Rozhodně chceme vyjít vstříc potřebám žadatelům o pěstounství a osvojení. Zapojíme se do náboru pěstounů. Budeme jim poskytovat i další servis, který potřebují. Například kvalitní následné poradenství nebo vzdělávání. Nyní je v běhu dlouhodobý projekt, kurz terapeutického rodičovství. Touto cestou je třeba jít pěstounským rodinám naproti.

Hodně krizových situací vzniká v rodině při rozchodu či rozvodu rodičů. Jak tady můžete pomáhat?

Poradna má ve spolupráci se soudy v Pardubickém kraji a odděleními sociálně-právní ochrany dětí svoji důležitou roli. Vedeme rodinu k rozumné domluvě ještě před rozhodnutím soudu a s pomocí širší rodiny ulehčujeme situaci dětem. Motivujeme členy rodiny tak, aby zvládli rodinnou situaci uchopit ve prospěch svých dětí. Nastavit funkční komunikaci je v těchto situacích opravdu důležité.

Objednat se může každý. Bezplatně

Jste pro občany dostupná služba?

Všichni, kdo potřebují službu poradny, ji využívají bezplatně. Objednat se může každý, bez doporučení od lékaře. Krizová pomoc bude poskytována dle okamžité potřeby klienta. Práce poradny má za cíl přispívat k psychické pohodě a stabilitě
v rodinách.