Kraj podpoří obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin

I tak běžná věc, jako je oběd, může být v dnešní době pro některé žáky a jejich rodiny nemyslitelná. Proto se Pardubický kraj pro letošní a příští školní rok na celostátní úrovní zapojí do Operačního programu Zaměstnanost plusPotravinová pomoc dětem v sociální nouzi, který navazuje na již ukončený Operační program potravinové a materiální pomoci. Radní také schválili zvýšení finanční podpory pro bezplatné stravování.

Dva dotační programy pro školy a školská zařízení  

Krajskou podporu bezplatného stravování tvoří pro školy a školská zařízení dva dotační programy. První z nich, Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024, měl původně finančně přidělené čtyři miliony korun, zatímco Výzva k předkládání žádostí o podporu dva miliony.

O dotaci požádalo 68 škol a školských zařízení 

„Evidujeme velký zájem. O dotaci požádalo 68 škol a školských zařízení. To znamenalo překročení původního rozpočtu. I proto jsme na krajské radě schválili nutné změny. Radě Pardubického kraje bylo předloženo navýšení původního finančního přerozdělení pro dotační program na 4,5 milionu a pro výzvu 2,3 milionu korun,“ řekl o plánovaném navýšení podpory bezplatného školního stravování krajský radní pro školství Josef Kozel.

Rozhodující je datum předložení žádosti

Možnost žádat o dotace a příspěvky byla ukončena 31. srpna 2023. Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí dotace a příspěvku je datum předložení žádosti. Školy a školská zařízení zřizované Pardubickým krajem obdrží finanční prostředky formou úpravy příspěvku na provoz. Soukromé školy obdrží finance na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

Pro koho je potravinová pomoc určena? 

„Potravinová pomoc pro následující dva školní roky je určena dětem ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřskou, základní, střední školu nebo konzervatoř, bydlí v internátním zařízení a jejichž rodina je ohrožena chudobou. Jsem rád, že se radní rozhodli okamžitě finančně pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin,“ dodal radní Kozel.