Kraj podporuje spolkovou činnost hendikepovaných


Organizace osob se zdravotním hendikepem
zajišťují svým členům spolkovou činnost podle různého druhu postižení. Pořádají třeba různé ozdravné pobyty s edukačním a cvičebním programem. Na ostatní aktivity se jim často nedostává finančních prostředků. Proto je Pardubický kraj podporuje individuálně.

Na co využívají krajské dotace?

Jedná se o Svaz diabetiků, Unii ROSKA, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Klub Bechtěreviků a Společnost Parkinson. Nyní mezi ně Pardubický kraj rozdělil více než 200 tisíc korun.

„Krajské dotace tyto organizace využívají na pokrytí například nájemného pro pravidelná setkání či na pronájmy tělocvičen pro zdravotní cvičení. Hrazeny jsou také energie, internet, telefonní poplatky. Nebo různé kancelářské potřeby související se spolkovou činností. Některé organizace zakoupí z dotace například notebook či tiskárnu. Jiné pořádají vzdělávací semináře zaměřené na konkrétní zdravotní postižení,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

208 tisíc korun na spolkovou činnost

Celkem mají tyto organizace u nás téměř dva tisíce členů. Pardubický kraj na jejich spolkovou činnost rozdělí částku 208 tisíc korun.