V Pardubickém kraji odstartovala Dobro akademie. Zaměřila se na dobrovolnictví


Jak pečovat o dobrovolníky? Jak je motivovat a ocenit? Jaké vzdělávání jim nabídnout? Jaká jsou specifika dobrovolnictví v charitě? I to byly otázky, o kterých se diskutovalo na mezinárodní česko-slovenské Dobro akademii. Její premiérový díl se uskutečnil na Krajském úřadě Pardubického kraje.

„Jsme velmi potěšeni, že Dobro akademie začala právě v Pardubickém kraji, kde dobrovolnictví dlouhodobě podporujeme. Je to pro nás velká čest,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Zdravá společnost se pozná podle počtu dobrovolníků

„Vždycky se rádi podělíme o zkušenosti a zároveň inspirujeme i někde jinde, třeba v zahraničí. Při jedné pracovní cestě v Nizozemí mě hodně oslovilo motto, že zdravá občanská společnost se pozná podle počtu dobrovolníků. Je skvělé, když vidíte, že lidé mají zájem nejen o sebe, ale jsou ochotni bez nároku na odměnu pomáhat tam, kde je to potřeba. Všem, kteří to dělají, bych za to chtěl poděkovat. Stejně tak i těm, kteří se dobrovolníkům věnují a snaží se jim pro jejich činnost vytvořit příznivé podmínky,“ poznamenal Pavel Šotola.

„Počátky Dobro akademie sahají do roku 2007, kdy jsme s podporou Pardubického kraje navázali spolupráci s kolegy ze Slovenska a Německa a sdíleli své nápady, jak motivovat dobrovolníky a zkvalitňovat naše dobrovolnické služby. To je naším cílem i nyní,“ řekla za pořádající Vzdělávací institut pro charitní praxi Zdenka Kumstýřová, která je ředitelkou Charity Přelouč.

Dobro akademie pro účastníky z Česka i Slovenska

„Dobro akademie vznikla na základě průzkumu mezi koordinátory dobrovolníků z celé České republiky i Slovenska. Vzdělávací program zahrnuje čtyři moduly, které jsou rozložené do dvou let. Každý z nich představuje 16 hodin výuky, celkem tedy 64 hodin. Na jejím konci čeká na účastníky certifikát o absolvování akademie,“ upřesnila Zdenka Kumstýřová.

První modul, který hostil Pardubický kraj, se zaměřil na nástroje v oblasti řízení dobrovolníků. Druhý bude věnován péči o dobrovolníky. Třetí má patřit managementu a marketingu. Čtvrtý se bude zabývat rozvojem komunitního dobrovolnictví. Mimo jiné i spoluprací se samosprávou, podnikatelským sektorem či školami.

Dobro akademie může dlouhodobě poskytnout kvalitní vzdělání a zároveň vytvořit určitou komunitu a síť kontaktů a partnerství, které se mohou hodit (nejen) při práci s dobrovolníky,“ sdělila garantka a hlavní lektorka česko-slovenské Dobro akademie Tatiana Matulayová. „Je skvělé, že Pardubický kraj se dobrovolnictví věnuje systematicky a snaží se ho dlouhodobě podporovat. Ne ve všech krajích je to pravidlem,“ dodala Tatiana Matulayová.