Kraj pomůže začínajícím podnikatelům a inovátorům

 


Přijít s novým nápadem a rozjet podnikání není snadné. Chce to nejenom dobrou myšlenku, ale také odvahu a první peníze. Pardubický kraj to ví, a proto se v posledních letech více věnuje začínajícím podnikatelům a zdejším inovátorům.

Startovací vouchery a Technologické vouchery

Krajská samospráva podnikatele a firmy podporuje svým speciálními programy, které se jmenují Startovací vouchery a Technologické vouchery. „Živoucí podhoubí malých a středních firem je důležitou součástí prosperity a rozvoje celého regionu. Startovací vouchery tedy slouží k ‚nakopnutí‘, a zde zdůrazňuji, že v tom dobrém smyslu, začínajících podnikatelů. Pokryjeme jim až 90 % nákladů na zajímavý projekt, se kterým se chtějí prosadit na trhu. Letos jsme odsouhlasili celkem 17 žádostí za 2,1 milionu korun. Výše podpory je od 55 do 200 tisíc na projekt. U Technologických voucherů naopak pomáháme se zaváděním inovací a chytrých řešení ve výrobě už u fungujících podniků. V tomto případě kraj podpoří sedm projektů jedním milionem. Dotace se pohybují od 70 do 200 tisíc a opět do maximální výše 90 % nákladů,“ vysvětlil radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj a inovace Ladislav Valtr.

Kdo může žádat o krajskou podporu?

U Startovacích voucherů je podmínkou, že žádat o krajskou podporu mohou pouze podnikatelské subjekty, tedy fyzické i právnické osoby, které působí na trhu maximálně tři roky. V roce 2024 Pardubický kraj přijal celkem 22 žádostí, podpořil 17 z nich.

Technologické vouchery mají pomoci inovátorům s ověřením proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje. O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců. „U všech žadatelů samozřejmě platí, že to jsou místní začínající nebo již aktivní podnikatelé a firmy. Investujeme tedy peníze do života našeho území a vlastní budoucnosti. Většina podpořených žádostí ve Startovacích voucherech souvisí s IT, vzděláváním či léčivy. U Technologických voucherů se jedná o vysoce specializované projekty pracující s umělou inteligencí, automatizací výroby, správou databází, ale máme zde i návrhy z oblasti vodního hospodářství. Jsem rád, že je mezi podnikateli zájem o inovace. Těší mě, že se i díky naší dílčí motivaci daří nové metody vyvíjet a zavádět do praxe,“ dodal radní Valtr.

Vouchery se osvědčily a budou pokračovat

Zatímco Startovací vouchery fungují již čtvrtým rokem, Technologické vouchery měly premiéru teprve loni. „Zatím jsme s jejich fungováním spokojeni. Pokud se podíváme na kompletní čísla, jedná se o poměrně zajímavé částky, kterými Pardubický kraj pomohl zdejším podnikatelům. U Startovacích voucherů jsme od roku 2021 i s letoškem podpořili celkem 57 projektů částkou přesahující 5,7 milionu korun. U Technologických voucherů se pak jedná o 11 záměrů za téměř 1,6 milionu. Tyto iniciativy se nám osvědčily. Chceme s nimi pokračovat, protože vidíme výsledky. Podnikatelům systematicky pomáháme i skrze P-PINK a Parádní kraj, kteří poskytují metodické, marketingové a další poradenství,“ zhodnotil krajskou podporu podnikání hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Parádní kraj pro regionální rozvoj a inovace

Pokud vás svět inovací zajímá, navštivte web www.paradnikraj.cz, FB @paradnikraj nebo LinkedIn.

Parádní kraj je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v regionu.