Kraj rozdělil peníze na sociální služby. Zvyšuje kapacity těch terénních


Celkem 1 310 milionů korun poputuje do 272 sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Co je krajskou prioritou? 

„Krajskou prioritou je podpora terénních služeb, jako jsou pečovatelské služby a osobní asistence, ale také služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Zároveň posilujeme zapojení ambulantních služeb s podporou psychologů pro řešení nárůstu psychických problémů u dětí i dospělých,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Krajští zastupitelé schválili pro letošní rok také navýšení kapacit azylových domů, osobní asistence pro osoby s autismem a sociálně terapeutických dílen. Ty se financují z krajského projektu v rámci operačního programu Zaměstnanost plus.

Část dotace zůstává jako rezerva

„Tak, jako každý rok, v souvislosti s podporou terénních služeb, je ponechána část dotace jako rezerva. A to na navýšení potřebného počtu hodin v pečovatelských službách a osobní asistenci. V letošním roce se jedná o částku téměř 27 milionů korun. Ta zůstává na druhé kolo dotačního řízení právě na tyto služby. A také na služby, které v průběhu roku vzniknou nebo rozšíří kapacitu. Jde například o služby sociální rehabilitace při Centrech duševního zdraví ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí,“ dodal Pavel Šotola.