Rodinná centra jsou často nositeli komunitního života v obci


Kulatý stůl
na téma Rodinná politika v obcích uspořádala organizace Síť pro rodinu na krajském úřadu v Pardubicích pod záštitou radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly.

Potřeba profesionalizace a nejistota financování

Mateřská, rodinná a komunitní centra (MRK) se potýkají s potřebou profesionalizace a nejistotou financování. Často ale závisí na tom, jakou podporu dostanou od obce.

MRK centra jsou místem přátelským rodině. Poskytují bezpečný prostor pro setkávání všech členů rodiny a komunity. Rozvíjí spolkový a komunitní život v obcích a díky různým preventivním aktivitám podporuje rozvíjení vztahů v rodině.

257 center v Síti pro rodinu

V České republice v rámci Sítě pro rodinu funguje 257 center ve všech 14 krajích.

„V Pardubickém kraji máme více jak 30 center s vlastní právní subjektivitou. Mnohá další fungují pod obcí nebo církevní organizací. U jejich vzniku byly aktivní ženy na mateřské dovolené. Při návratu do zaměstnání se ukázalo nutností vytvořit alespoň částečné pracovní úvazky, aby byl provoz dál zachován. Dobrovolnictví je vítané v přímé práci s klienty. Pro stabilitu organizace je důležitá stálost ve vedení spolku. V Pardubickém kraji je díky podpoře rodinné politiky vysoký podíl takto profesionalizovaných center. Ta v obci zajišťují kvalitní služby pro rodiny. Provázejí a podporují rodiče. Preventivně působí proti nepříznivým situacím v rodinách. Pomáhají v krizi. Podporují zdravý vývoj dětí. Poskytují informace. V neposlední řadě tvoří přirozené prostředí pro tvorbu komunitních vazeb a tím ovlivňují prorodinné prostředí v obci,“ sdělila Kateřina Jindrová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu.

Kde mohou dostávat dotace?

Dotace mohou dostávat MRK centra od ministerstva i od některých krajů, a to včetně Pardubického. Zásadní je ale pro ně spolupráce s obcemi. Pokud místní zastupitelé chápou jejich přínos pro obec a jejich preventivní roli, mohou svou činnost dobře rozvíjet podle okamžitých potřeb v obci.

O dobře nastavené spolupráci hovořili například starosta Holic Ondřej Výborný, radní Litomyšle Petra Benešová nebo místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. Všude tam jsou centra jedním z hybatelů komunitního života.

Jak se vytvářela koncepce rodinné politiky kraje?

Pavel Šotola představil účastníkům setkání, jak se vytvářela koncepce rodinné politiky Pardubického kraje. „Myslím, že by některé postupy mohly využít i obce spolu s místními neziskovými organizacemi. Takový dokument nemůže vznikat od stolu. Na každé vytipované téma jsme zapojovali odborníky a lidi, kteří s ním pracují, a tvořili jsme to společně. Tím jsme vtáhli do celého procesu hodně lidí z různých oblastí, kteří se mohou s výsledkem ztotožnit a dál s ním pracovat,“ uvedl Pavel Šotola.

Sjednocené dotační programy pod jeden název

Pardubický kraj schválil koncepci rodinné politiky v roce 2020. Od loňského roku jsou sjednocené dotační programy pod název Pardubický kraj pro rodinu. Do něj je alokováno přibližně 11,5 milionu korun. Čerpají z nich především neziskové organizace, které se zabývají jednak podporou rodin v krizových situacích. Ale pak také organizace pracující v prevenci, jako jsou právě různá rodinná centra, školy a organizátoři volnočasových aktivit.

Chystá se konference o rodině

Zájemce pozval radní Pavel Šotola na konferenci o rodině. Ta se za účasti řady předních českých odborníků uskuteční 15. května 2024 v kongresovém sále Paláce Pardubice.