Nový pavilon urgentního příjmu v Pardubické nemocnici


Špičkové technologické vybavení, moderní prostředí a velký skok v kvalitě poskytované péče. A to nejen pro krajské město, ale pro celý region.

Slavnostní otevření nového pavilonu

Necelé tři roky po podpisu smlouvy se v Pardubické nemocnici slavnostně otevřel nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů. Šestipatrová budova s heliportem na střeše se stala dominantou nejen areálu nemocnice.

Chirurgické obory jako chirurgie, ortopedie, traumatologie, cévní a neurochirurgie, intenzivní péče, urgentní příjem nebo kontrolní ambulance. Přidejme ještě jedenáct nových operačních sálů, včetně sálu robotického, centrální sterilizaci a na střeše heliport. To vše se nachází v novostavbě uprostřed areálu Pardubické nemocnice.

Nejvýznamnější investice v dějinách kraje

„Otevření pavilonu chirurgických oborů Pardubické nemocnice, jehož součástí je také centrální urgentní příjem, je završením našich snah. Ty začaly před lety restrukturalizací našich nemocnic, kdy se z pěti samostatných zařízení staly finančně stabilní Nemocnice Pardubického kraje. Až poté jsme mohli začít realizovat jednotlivé důležité investice. Těch rozhodně do současnosti nebylo málo. Jednoznačně nejvýznamnější, časově nejnáročnější a finančně také nejobjemnější z nich je právě pavilon s centrálním urgentním příjmem za 1,8 miliardy korun. S tím, že dalších 500 milionů korun jsou investice do vnitřního a přístrojového vybavení. To ze stavby dělá největší investici v dějinách našeho kraje,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Ačkoliv jsme byli mnohými upozorňováni na to, že kraj nemůže tak rozsáhlou a finančně náročnou stavbu se svými daňovými příjmy zvládnout, opak byl pravdou. I když se jednalo o investici, která byla na hraně finančních možností Pardubického kraje, ukázalo se, že rozhodnutí jít do tohoto náročného projektu bylo správné a pro naše krajské zdravotnictví strategické. Budova se právem stane srdcem Pardubické nemocnice a novou dominantou krajského města. Jedná se o zařízení, které posouvá krajské zdravotnictví skutečně do 21. století. To zcela jistě ocení nejen samotní pacienti, ale také personál našich nemocnic. Také díky tomu budeme moci vykonávat kvalitní medicínu v moderních podmínkách, které si všichni zaslouží,“ poznamenal hejtman Pardubického kraje.

Unikátní počin v celé historii Pardubické nemocnice

Uspořádání nemocničních areálů reflektuje dobu, ve které vznikaly. I proto v Pardubickém kraji převažují nemocnice tzv. pavilonového typu. Moderní pojetí péče ale směřuje naopak k co největší možné centralizaci na jedno místo.

„Tato ojedinělá stavba je v celé historii Pardubické nemocnici zcela unikátním počinem. Podoba areálu se od 30. let minulého století výrazně nezměnila. Až doteď. Nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů Pardubic přináší celou řadu novinek. To pro pacienty i personál znamená výrazné zvýšení komfortu. Vzniklo nové oddělení urgentní medicíny, zavádí se robotická operativa, zvyšuje se počet operačních sálů a personál i pacienti získávají moderní zázemí. Je to však také první krok k výrazné centralizaci péče do jednoho místa. K novému pavilonu se totiž v blízké budoucnosti připojí další dvě budovy a v Pardubické nemocnici vznikne tolik potřebné stavební propojení chirurgické a interní péče,“ podotkl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Pavilon čeká poslední náročná fáze: stěhování

V následujících dvou týdnech čeká dokončený pavilon poslední náročná fáze, a to stěhování. Do budovy se přesunou používané technologie, vybavení a nábytek. Jako poslední se sem přesunou hospitalizovaní pacienti. A to podle předem daného harmonogramu po jednotlivých odděleních.