Kraj zpřístupní velký park Domova u fontány v Přelouči

V příštích letech chce Pardubický kraj u vybraných areálů v jeho majetku revitalizovat a otevřít veřejnosti přilehlé přírodní plochy.

Revitalizace parku v Přelouči

Prvním takovým počinem, v němž se mimo jiné klade důraz na zpětnou vazbu od občanů, je revitalizace parku u Domova u fontány v Přelouči.

Jeho plánovaná rozloha je 17 tisíc metrů čtverečních. Do budoucna by měl sloužit k relaxaci a trávení volného času nejenom klientům, ale i jejich rodinám a dalším návštěvníkům.

Radní Pardubického kraje na začátku dubna rozhodli o vyhlášení soutěže, v níž odborná komise vybere nejlepší krajinářsko-architektonický projekt. Do budoucna se počítá s otevřením dalších zelených prostranství ve Svitavách, Litomyšli, Králíkách a České Třebové.

Cíl: pohodlné, důstojné a příjemné podmínky

Hejtmanství očekává, že soutěž by měla včetně vyhlášení výsledků a výběru nejlepšího projektu skončit ještě v letošním roce. S realizací by se podle předběžného harmonogramu mohlo začít ve druhé polovině roku 2025 po získání všech nutných povolení.

Dlouhodobě se snažíme naše zařízení zpřístupňovat veřejnosti. Chceme, aby klienti měli pohodlné, důstojné a příjemné podmínky uvnitř budov i na veřejných prostranstvích kolem. Aby se v nich mohli potkávat s rodinami a být společně v přirozeném prostředí. Na veřejném projednání nám občané řekli, co by v parku uvítali, protože do něj samozřejmě budou moci přijít a trávit v něm volný čas i oni. Právě na základě této zpětné vazby došlo mimo jiné k doplnění prvků na zadržování dešťové vody. Plánujeme také například vytvoření smyslové zahrady pro klienty. Bude se jednat o prvky, které stimulují celou škálu vjemů, například drobné a vhodně přizpůsobené vodní a zvukové instalace v areálu. Součástí projektu je také výsadba zeleně, úprava cest i vodních prvků. Náš záměr jsme samozřejmě prodiskutovali s pracovníky domova, abychom znali i názor lidí, kteří s klienty každodenně obětavě a ohleduplně pracují,“ uvedl krajský radní pro sociální péči Pavel Šotola.