Krajské dotace pomáhají sociálním službám a neziskovkám

Pardubický kraj rozděloval dotace na podporu sociálních služeb a neziskového sektoru. Žádají o ně organizace, bez jejichž aktivit si už v mnoha oblastech nedovedeme život v kraji představit.

Pomoc s vybavením služeb

Přes tři miliony korun získaly organizace na podporu materiálního zabezpečení sociálních služeb. „Mnoho z nich čerpá dotaci 150 tisíc korun na pořízení osobního automobilu pro pracovníky v přímé péči, další vybavují svoje provozovny, dílny pro klienty a dokupují potřebné zařízení pro určité typy péče,“ vysvětlil radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Dobrovolníci jsou nepostradatelní

Pardubický kraj letos celkovou částkou 1,8 milionu korun podpořil i 13 dobrovolnických center v kraji. Kdo by se chtěl o dobrovolnictví dozvědět více z první ruky, je pro něj ideální příležitostí Krajský den dobrovolnictví. Ten se uskuteční 14. května od 9 do 16.30 hodin v Klášterních zahradách v Litomyšli.

Sociální podniky se rozvíjejí i s pomocí kraje

V letošním roce kraj podpořil sociální podniky částkou dva miliony korun, a to většinou na vybavení provozoven. Jedná se například o šicí dílny, gastroprovozy nebo IT zařízení.

Smíšené financování neziskovek

„Od začátku vedeme neziskové organizace k tomu, aby si uměly shánět peníze na svoje aktivity z více zdrojů. Proto pro ně pořádáme i různá školení a semináře a podporujeme i zřízení funkce fundraisera, tedy člověka, který bude shánět peníze z různých projektů a ze soukromých zdrojů. Letos jsme pokryli 19 organizací částkou celkem 900 tisíc korun,“ dodal Pavel Šotola.