Masopust na Veselém Kopci


Masopustní obchůzku, která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, předvedou v sobotu 27. ledna 2024 od 10 do 16 hodin na Veselém Kopci obyvatelé ze Studnice u Hlinska.

V 10 hodin bude před statkem z Mokré Lhoty slavnostně uděleno povolení k obchůzce. Tento obřad bude k vidění ještě jednou ve 13 hodin.

Zblízka uvidíte všechny tradiční masky

Poté průvod masek vykročí mezi jednotlivé roubené objekty. U každé roubenky masky zatancují obřadní kolečko. Zblízka uvidíte všechny tradiční masky: laufra, ženu, turky, slaměné, rasa s kobylou, kominíky i kramáře.

Připravte se i na žerty masek

Během obchůzky se však musíte připravit i na žerty masek. K nim od pradávna patří například pomazání obličeje zvláštním mazadlem.

V 15 hodin se masky shromáždí k závěrečnému obřadu. Přednesou masopustní testament. V něm budou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Ta pak bude obřadně poražena. Masopustní obchůzku ukončí veselý tanec všech masek.