Na Den dobrovolnictví Pardubického kraje letos do Klášterních zahrad v Chrudimi


Pomáhají dětem, osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným, seniorům, v nemocnicích či přírodě. To všechno je práce dobrovolníků. A že je nejen užitečná, ale i zábavná se můžete přijít přesvědčit na Den dobrovolnictví. Ten se uskuteční ve středu 28. června Klášterních zahradách v Chrudimi. Na místě se bude konat sbírka potravin a oblečení. Nebude chybět ani bohatý program.

Co obnáší dobrovolnictví?

Široká veřejnost a studenti základních i středních škol se zde budou moci seznámit s tím, co to je dobrovolnictví, co obnáší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá.

Během dne se tu setkají dobrovolníci, koordinátoři, organizace a jejich klienti, kterým dobrovolníci pomáhají. Letošní organizátoři z Oblastní charity Chrudim a Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje zvou na akci každého, koho dobrovolnictví zajímá, nebo kdo by se chtěl dobrovolníkem stát.

Tradiční akce

„Den dobrovolnictví v Pardubickém kraji je již tradiční akcí, kterou chceme veřejnosti přiblížit význam dobrovolnictví. A zároveň ukázat, že dobrovolníkem může být opravdu každý. Letošní program je zaměřen jak na mladou generaci, tak i na seniory. Právě senioři díky svým životním zkušenostem a aktivnímu trávení volného času mají velké předpoklady stát se dobrovolníky. I takových příkladů máme v kraji celou řadu,“ řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Jaké to je být dobrovolníkem?

Zájemci si budou moci projít jednotlivá stanoviště dobrovolnických center působících v Pardubickém kraji. Ta budou mít připravené aktivity pro děti a prezentaci své činnosti.

Studenti si vyzkouší, jaké to je být dobrovolníkem. Podpoří dobrou věc. Budou se starat o výběr potravin a šatstva pro potřebné. Zároveň se mohou dozvědět o dobrovolnických možnostech v různých lokalitách.

Výstava fotografií

K vidění bude také výstava fotografií, ilustrujících rozmanité dobrovolnické aktivity. Návštěvníci se mohou těšit po celý den i na doprovodný program, který nabídne například kouzelnické představení, hudební vystoupení nebo ukázky od dobrovolných hasičů Topol. Zdravotní sestry představí canisterapii a jeden z dobrovolníků Oblastní charity Chrudim povede ornitologickou přednášku.

Součástí akce bude rovněž kulatý stůl na téma dobrovolnictví se zástupci Ministerstva vnitra ČR.

Přání, která budou darem pro seniory

„Cílem Dne dobrovolnictví je připomenout si důležitost dobrovolnictví a nenahraditelnost dobrovolníků. Jejich činnost nezištně pomáhá druhým. I proto budou dobrovolníci celý den vybírat od veřejnosti trvanlivé potraviny a šatstvo, které může přinést kdokoliv od 9 do 17 hodin do areálu Klášterních zahrad v Chrudimi,“ sdělil ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek„Zájemci mohou také buď donést, nebo na místě vyrobit přání, které naši dobrovolníci následně darují seniorům v domovech pro seniory i seniorům, kteří se v odpoledních hodinách zúčastní společného programu,“ dodal Roman Pešek.

Cíl? Posílit zájem o dobrovolnictví

Akci pořádá Oblastní charita Chrudim prostřednictvím svého dobrovolnického centra, které letos slaví 10. výročí, Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje a Pardubický kraj. Podpořena je i Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu podpory a fungování regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí ruské federace na Ukrajinu.

„Naším hlavním posláním je zvyšovat povědomí o dobrovolnictví ve společnosti. Věříme, že akce posílí zájem veřejnosti o tuto smysluplnou činnost,“ poznamenala Lucie Křivková, koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje. To provozuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).