Na Rychmburku nově uvidíte gotické oltáře z Chrudimi

Umění doby podobojí, Gotické oltáře z Chrudimi. Tak se jmenuje nová expozice, která obohatí nabídku hradu Rychmburk na Skutečsku.

Každý rok se chystá novinka

Rychmburk zpřístupnil teprve před třemi lety Pardubický kraj. A to poté, co se z něj vystěhovaly sociální služby do vhodnějších prostor. Provozuje ho Regionální muzeum v Chrudimi. To díky příspěvku kraje připravuje každý rok nějakou novinku.

Hrad byl sice obývaný, měl ústřední topení a výtah, opravený krov, ale museli jsme přistoupit k řadě úprav. Každoročně dotujeme hrad částkou 5 milionů korun pro úpravy a nové expozice, které vznikají postupně. V sezoně jezdí do Předhradí i vlak. Hrad začíná mít své pevné místo na turistické mapě kraje. Letos jeho areálem do této chvíle prošlo na 13 tisíc návštěvníků,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Chrudim byla v 16. století centrem území

Chrudimský kraj patřil ve středověku k nejvýznamnějším regionům v rámci zemí Koruny české. Bohatě osídleným územím s městečky a hrady vedly obchodní stezky. Přirozeným ekonomickým střediskem se stalo město Chrudim. Bohatá vrstva měšťanů utrakvistického vyznání se zde prosadila nejen v politických funkcích v městské radě, ale i jako objednavatelé uměleckých děl. Právě z počátku 16. století pochází většina z vystavených děl v expozici na hradě Rychmburk.

Ojedinělá sbírka umění doby podobojí

Vystavené středověké oltářní nástavce byly původně určeny pro kostely v Chrudimi. Během dalších staletí byly nahrazeny novějším vybavením. Ty, co se z dřívějších staletí dochovaly, se na přelomu 19. a 20. století staly součástí sbírek chrudimského městského muzea. Kolekce deskových maleb z Chrudimi je svým počtem a kvalitou provedení unikátní. A to nejen v rámci východních Čech, ale i celé České republiky. Význam sbírky násobí fakt, že oltářní retábly byly určeny výhradně pro utrakvistické (kališnické) publikum. Taková díla byla totiž s nástupem protireformace v 17. století hromadně ničena a nahrazována lépe vyhovujícími předměty,“ uvedla Klára Habartová, ředitelka muzea.

Pohled pod povrch

Expozice umožňuje také částečně nahlédnout pod povrch děl. Pomocí infračerveného světla, které proniká barevnými vrstvami, lze odhalit přípravnou kresbu.

Podkresbu představují velkoformátové fotografie. Na nich je možné pozorovat rozdíly oproti svrchní malbě či obdivovat suverénní autorský rukopis středověkého umělce.

Na zdech najdete i citáty Jana Husa:

Pomni, synu, nač tělo výská, když červům krmě se chystá.“
Jan Hus, O Desateru, Kostnice, březen 1415

…vyznání úst bez víry není srdečné, ani víra bez vyznání není platná.“
Jan Hus, Provázek třípramenný z víry, lásky, naděje…, 1412

Návštěvnická sezona pokračuje do konce října

Výstavu připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

Návštěvnická sezona nyní pokračuje o víkendech do konce října.