Také sociální podniky potřebují budovat svou značku


Pardubický kraj
připravil na letošní podzim sérii workshopů pro sociální podniky působící v Pardubickém kraji. A to ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem a agenturou CzechInvest.

O vzdělávání je dlouhodobě velká poptávka

„Vzdělávání sociální podniky poptávají dlouhodobě. Proto jsme se rozhodli pokračovat v podpoře vzdělávání, které umožňuje sociálním podnikům lépe reagovat na trh a jeho vývoj. Ve spolupráci s našimi partnery jsme připravili podzimní vzdělávací blok k oblasti marketingu, budování vlastní značky, udržení stávajících a přilákání nových zákazníků,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

V P-PINKu i novém ČT-PINKu

Vzdělávání se konají jak v Pardubicích v P-PINKu, tak také v nově otevřeném zázemí podnikatelského inkubátoru v České Třebové, v tzv. ČT-PINKu. „Máme radost, že můžeme v našich nově vznikajících prostorách hostit jednu z prvních významných akcí na podporu podnikání ve východní části Pardubického kraje. P-PINK vnímá sociální podniky jako velmi důležitou součást zdejšího podnikatelského ekosystému. Těší nás, že můžeme přispět s vlastním know-how a pomoci tím zlepšit výsledky podnikání těchto firem,“ konstatoval Jiří Janků, ředitel P-PINK.

Systematická podpora sociálního podnikání

Vzdělávání se uskuteční ještě ve třech dalších termínech. V Pardubicích 17. října a 9. listopadu a v České Třebové 2. listopadu. „Sociální podnikání podporujeme systematicky již několik let. V minulosti jsme společně s Pardubickým krajem realizovali Akademii sociálního podnikání. O tu byl velký zájem. Těší nás, že Pardubický kraj oslovil pro spolupráci na další návazné vzdělávací aktivitě opět CzechInvest. Pro ten je podpora sociálního podnikání důležitou součástí vlastních aktivit,“ řekl Tomáš Vlasák, ředitel pardubické pobočky CzechInvestu.