Rodinné konference si připomněly desetiletou historii


V Centru Don Bosco v Pardubicích se konala výjimečná událost, která připomněla desetiletou historii rodinných konferencí (RK) v České republice. A také šestiletou existenci RK centra, společného projektu organizací Amalthea z. s. a energeia, o. p. s.

Díky unikátnímu spojení těchto subjektů mohou být rodinné konference poskytovány rodinám v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v daleko širším rozsahu.

Co je rodinná konference?

Co znamená pojem rodinná konference? Jde o setkání členů rodiny, přátel a důležitých osob, kteří společně hledají cesty, jak řešit problémy, konflikty a potřeby v rodině. Tento přístup umožňuje aktivní zapojení rodiny do rozhodování a řešení problémů za podpory nezávislého koordinátora.

Pod záštitou krajského radního Pavla Šotoly

Oslavu zahájil Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor, který nad akcí převzal záštitu. Vyjádřil podporu rodinným konferencím a vyslovil přání, aby byly v sociální práci více využívány. Zároveň zdůraznil přirozenost tohoto přístupu v péči o ohrožené rodiny.

Výstava Rodina očima dětí

Během akce zazněla hudba od talentovaných umělců. Zájemci měli možnost prohlédnout si výstavu Rodina očima dětí. Ale také informační tabule o historii projektu a vzkazy od účastníků rodinných konferencí.

Díky členství v mezinárodní síti poskytovatelů rodinných konferencí čerpá RK centrum inspiraci ze zahraničních zkušeností. Proto během akce zazněly video vzkazy od kolegů z Nového Zélandu – kolébky RK a Nizozemska – kde se zrodila myšlenka pozice nezávislého koordinátora.

Premiéra videospotu jako vrchol odpoledne

Vrcholem odpoledne byla premiéra videospotu o rodinných konferencích. Ten kolegové z RK centra vytvořili s cílem zpřístupnit informace široké i odborné veřejnosti. V průběhu akce byla také zmíněna jedinečná spolupráce RK centra s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Docentka Tatiana Matulayová z Univerzity Palackého, která se bohužel nemohla zúčastnit osobně, ve svém vzkazu uvedla: „Rodinné konference se v posledních sedmi letech staly součástí všech mých přednášek v různých vysokoškolských kurzech. Jsou inovativní metodou sociální práce, zejména s rodinou, komunitou nebo v sociální práci ve škole. Uvádím je jako příklad zmocňování rodiny. Jsem moc vděčna za to, že jsem měla možnost iniciovat a pak i realizovat společně s kolegyněmi a studentkami podle mě velmi plodnou spolupráci ve výuce, výzkumu a propagaci rodinných konferencí.

Více informací o rodinných konferencích najdete ZDE.