Nemocnice zaujala na Dni dobrovolníků

Netradičním způsobem přiblížit aktivity Nemocnice Pardubického kraje. A to hlavně s důrazem na možnost seznámit se s nabídkou různých dobrovolnických činností. To byl hlavní cíl prezentace nemocnice na Dni dobrovolnictví. Tato akce se uskutečnila v chrudimských Klášterních zahradách.

Dobrovolníkem v nemocnici

Stát se dobrovolníkem je možné ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje. Základem dobrovolnické činnosti jsou individuální návštěvy, pravidelné a plánované skupinové nebo jednorázové aktivity.

Dobrovolníci bývají pro pacienty v nemocnici rovněž vítanými návštěvníky a společníky. „Dobrovolníci většinou vykonávají činnosti, při kterých dělají pacientům společnost,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků v Orlickoústecké nemocnici Jana Svojanovská.

Může jít například o doprovod na procházky po oddělení nebo v areálu nemocnice, předčítání z knih, společný poslech hudby či čteného slova, trénink paměti, společenské hry či hudební aktivity.

Zajímavý program

Den dobrovolnictví, který pořádala Oblastní charita Chrudim ve spolupráci s Pardubickým krajem a Regionálním dobrovolnickým centrem Pardubického kraje provozovaným Koalicí nevládek Pardubicka, nabídl zajímavý program.

Veřejnost, žáci a studenti základních i středních škol se zde mohli seznámit s tím, co je dobrovolnictví, co obnáší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá. Během dne se tu setkali na jednom místě dobrovolníci, koordinátoři, organizace a jejich klienti, kterým dobrovolníci věnují část svého času a energie, a to bez nároku na finanční odměnu.

Skvělá osvěta (nejen) pro školáky

„Tuto akci hodnotím velmi pozitivně. Přibližuje dobrovolnictví i jednotlivé organizace, které se mu věnují, a to včetně Nemocnice Pardubického kraje. Zvyšuje povědomí veřejnosti o těchto aktivitách. Je skvělou osvětou mezi žáky a studenty základních a středních škol i mezi aktivními seniory, kteří se jako dobrovolníci mohou velmi dobře uplatnit a být pacientům motivací v jejich uzdravování,“ zdůraznila náměstkyně ošetřovatelské péče a současně koordinátorka dobrovolníků v Pardubické nemocnici Lucie Jánská.

Den dobrovolnictví i jeho náplň si pochvalovala rovněž koordinátorka dobrovolníků v Chrudimské nemocnici Šárka Portyšová. „Jsem moc ráda, že se do našich aktivit ve stánku Nemocnice Pardubického kraje aktivně zapojily také studentky 1. ročníku Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim,“ sdělila Šárka Portyšová.

„S nemocnicí se nám spolupracovalo skvěle. Na Dni dobrovolnictví se nám líbilo. Nejen proto, že jsme měli možnost pomoct a něco se přiučit. Zároveň jsme se na akci dozvěděli i řadu užitečných informací o dobrovolnické činnosti, které se sami věnujeme,“ svěřila se studentka 1. ročníku Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim Natálie Kopecká.

Zájem o zdravotnický kvíz

„Celý den jsme si užili. Bylo to super. Potěšilo nás, jaký zájem byl o zdravotnický kvíz. Lidé v nemocničním stánku dostali za úkol poznávat nejrůznější předměty, které přímo souvisí s prací v nemocnici. Bylo vidět, že je kvíz baví. Příjemně nás překvapilo, jakou radost pak děti i někteří dospělí měli, když od nemocnice dostali za správné odpovědi drobné dárky,“ podotkla studentka 1. ročníku Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim Eliška Marie Keřlíková.

Ta je aktivní dobrovolnicí, která působí pod Oblastní charitou Chrudim„V zimě jsem například pomáhala uklízet město Chrudim. Nebo jsem byla v domově pro seniory, kde jsme zdobili perníčky,“ přiblížila Eliška Marie Keřlíková. „S dobrovolnictvím jsem začala díky škole, která nám dala za úkol splnit minimálně pět hodin dobrovolnické práce. Chytilo mě to, a tak když se naskytne nějaká zajímavá příležitost, vždycky se ráda přidám,“ dodala studentka.

Spoustu užitečných informací

Také Natálie Kopecká pomáhá Oblastní charitě Chrudim. „Zapojila jsem se do příprav Tříkrálové sbírky. Podílela jsem se i na potravinové sbírce. A byla jsem se podívat i v chrudimském domově pro seniory. Přijde mi fajn, když člověk může někomu v životě pomoct,“ řekla Natálie Kopecká, která ocenila i přínos Dne dobrovolníků. „Je to skvělá akce. Lidé se tu mohou dozvědět něco nového, a to nejen o dobrovolnictví. Člověku takové akce rozšiřují obzor,“ sdělila mladá dobrovolnice.

„I my jsme tu zjistili spoustu zajímavých věcí, které jsme předtím nevěděli,“ uzavřela Eliška Marie Keřlíková.