Nová skautská klubovna ve Skutči

Díky podpoře města Skuteč a schválené dotaci ministerstva školství se nyní naskytla jedinečná šance vybudovat novou skautskou klubovnu na zahradě Základní školy Komenského.

Chybějící vhodné zázemí uprostřed města

Skauti tak získají dlouho chybějící vhodné zázemí v hezkém a bezpečném místě uprostřed města. To bude sloužit nejen jim, ale i škole a případně dalším spřáteleným spolkům pracujícím s dětmi a mládeží.

V současné době se dokončuje prováděcí dokumentace. Ještě letos v létě by skauti rádi stavbu zahájili. Pokud vše půjde podle plánu, bude možné nové zázemí využívat již ve skautském roce 2024/2025!

Odhadovaná cena projektu? 12 milionů korun

Odhadovaná cena projektu je zhruba 12 milionů korun. Schválená dotace činí cca 9 milionů korun. Vlastní podíl chtějí skauti financovat z darů, příspěvků a drobných výdělků. Podpořit je můžete i vy!