Nová školní jízdárna v Kladrubech nad Labem


Jednou z podmínek zapsání krajiny kladrubského hřebčína na seznam UNESCO bylo i zbourání plechové školní jezdecké haly nedaleko zámecké budovy.

V lednu bude předáno staveniště

Pardubický kraj se k tomu zavázal hned poté, co se podaří postavit novou halu v areálu školy. To se nyní přiblížilo. Rada Pardubického kraje vybrala zhotovitele, kterému bude v lednu předáno staveniště.

„Vybraná firma, která předložila nejnižší cenu, má ve smlouvě lhůtu 17 měsíců od předání staveniště. To znamená, že by hotovo mělo být do poloviny roku 2025. Před dalším školním rokem by už takzvaná plechárna mohla jít k zemi. Součástí projektu je i vybudování nových zpevněných ploch a parkovacích míst včetně nového venkovního osvětlení a požární nádrže, která zajistí dostatek hasební vody pro celý areál školy,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice Roman Línek.

Předpokládaná cena stavby klesla

„Celá stavba je financovaná s velkou podporou Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy. Navíc předpokládaná cena stavby klesla při výběrovém řízení z původních 59 milionů na 45 milionů včetně DPH.  Pardubický kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 44  milionů korun. Vyplatilo se nám tedy počkat si na možnost čerpání dotací a využít krajské prostředky pro další projekty,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Hala? Velký posun v kvalitě

Pro unikátní školu bude hala velkým posunem v kvalitě. „Uvnitř bude nově také hygienické zázemí, sklad překážek, sedel a tribuna – hlediště pro 100 lidí. Prostory hygienického zázemí budou odvětrány a vytápěny elektrickými přímotopy. Naše škola, do které jsme v poslední době velmi výrazně investovali, se tak dočká dalšího vylepšení, které bude určitě lákadlem pro potenciální žákyně a žáky,“ sdělil radní pro oblast školství Josef Kozel s odkazem na letos dokončenou rekonstrukci domova mládeže. Ta vyšla kraj na 32 milionů korun.