Poslední příležitost získat Kotlíkovou dotaci!


Dalších 77 milionů korunPardubický kraj připravených pro lidi, kteří se chtějí zapojit do posledního kola Kotlíkových dotací a vyměnit starý či dosluhující kotel za nový.

Šanci máte jen do 31. srpna 2024

Na konci roku 2023 krajští radní odsouhlasili finanční příspěvek prvním 106 žadatelům. I vy se můžete snadno zapojit a rozšířit seznam podpořených. Pokud o dotaci přemýšlíte, neměli byste váhat příliš dlouho. Šanci máte jen do 31. srpna 2024.

„Na radě jsme schválili poskytnutí dotace 106 žadatelům. Celkem se jedná o finanční podporu téměř 16 milionů korun. Jde pravděpodobně o poslední výzvu Kotlíkových dotací. I tentokrát je určena pro nízkopříjmové domácnosti. Těm rádi pomůžeme s výměnou kotlů či tepelných čerpadel. Lidé se nemusí bát administrativy, krajští úředníci jim poradí. Podpoříme výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu. Připomínám, že od 1. září 2024 vstoupí v platnost zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy. Takže pokud uvažujete o výměně kotle, je nejvyšší čas to začít řešit. Na webu Pardubického kraje je vše detailně popsáno a vysvětleno, zveřejněný je i návod k vyplnění žádosti,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr s tím, že celkem Pardubický kraj v několika vlnách Kotlíkových dotací již pomohl 6187 domácnostem získat 690 milionů korun.

Zelená pro kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla

Pardubický kraj v poslední výzvě Kotlíkových dotací podporuje výměnu starého kotle za nový zdroj tepla, který splňuje předem stanovené podmínky. „Tím může být kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním. V tomto případě může dotace dosáhnout až 130 tisíc korun. Nebo tepelné čerpadlo s dotací až 180 tisíc, přičemž výše dotace může být až 95 % ze způsobilých výdajů. Pořízení nového plynového kondenzačního kotle nebude podpořeno,“ vysvětlil podmínky dotačního titulu hejtman Martin Netolický.

Kdo může žádat o dotaci?


Kdo
může žádat o dotaci?

  • Domácnosti, v nichž žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o kotlíkovou dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
  • Domácnosti, v nichž žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobíral příspěvek na bydlení. Není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu.

Více informací najdete na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/121210/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji-ii.

Jak to mají ostatní zájemci?

A co ostatní zájemci? Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci z Nové zelené úsporám.

„Zajímavou příležitostí také je, že v rámci jedné žádosti mohou získat podporu i na další úsporná opatření jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je v tomto případě Státní fond životního prostředí,“ zakončil radní Valtr.

Bližší informace lze získat na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.