O obhajobě práv lidí s duševním onemocněním


V Pardubickém kraji mají dlouhou tradici skupinová setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním a rodinných příslušníků, jejichž blízkým vstoupilo do života duševní onemocnění. Sdílení zkušeností, vzájemná podpora a motivace zakládají prostor pro obhajobu jejich zájmů. „V Pardubickém kraji máme v plánu tuto možnost rozšiřovat. V současnosti prostřednictvím projektu Rozvoj služeb duševního zdraví v Pardubickém kraji chceme dosáhnout toho, aby byly svépomocné skupiny dostupné v každém okrese a lidé tak dostávali přirozenou podporu na cestě ke svému zotavení. Besedami s lidmi, kteří mají zkušenost se závažným duševním onemocněním, se snažíme, aby se podařilo ve společnosti změnit uvažování o lidech, kterým vstoupila do života nemoc. Lidé mají právo na podporu při zotavení a necítit se doživotně jako pacienti,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Zkušenosti předávaly Ariana a Veronika

Příkladem tohoto postupu může být fotografická výstava Barvy života, která se uskutečnila nedávno ve Společenském sále pardubického zámku a byla završena besedou. Dívky z fotografií Ariana a Veronika přijely besedovat tentokrát se sociálními pracovníky krajského úřadu o barvách jejich života s duševním onemocněním. Prostřednictvím iniciativy NAROVINU a Národního ústavu duševního zdraví však míří i na besedy do škol.

Informace z první ruky kraj potřebuje

„Pro kraj je důležité mít z první ruky informace o potřebách lidí se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkých. Proto máme jejich zástupkyně i v komisi Rady Pardubického kraje, která má na starosti koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví. Připravujeme jejich další zapojení do pracovních skupin, které tvoří klíčové změny v systému prevence i péče, a také do sledování a hodnocení kvality poskytovaných služeb,“ sdělila náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

V Opavě už mají dobré zkušenosti

Velkou inspirací pro přítomné bylo vystoupení Martina a Katky Okáčových, peer konzultanta (pomáhajícího pracovníka se zkušeností s duševním onemocněním) a peer pečovatelky (pomáhajícího pracovníka se zkušeností péče o blízkého s duševním onemocněním) z Psychiatrické nemocnice v Opavě. Tam působí tým sedmi peer konzultantů a třech peer pečovatelů.

Jak jsme na tom s peery v Pardubickém kraji?

Zatímco zkušenost se začleněním peer pečovatele do pracovního týmu mají zatím pouze v Centru duševního zdraví v Chrudimi, peer konzultanti jsou téměř ve všech terénních komunitních službách po celém kraji včetně pobytové služby v Domově Na cestě ve Skutči.

Alžběta Beranová z Centra duševního zdraví v Pardubicích ze své zkušenosti hovořila o tom, jak je vnímána mezi spolupracovníky v týmu i o tom, jakým způsobem prosazovat práva klientů služeb. Lůžková psychiatrická oddělení v kraji peer konzultanty doposud v týmu nemají, ale je běžné, že peeři z komunitních služeb docházejí při hospitalizaci za svými klienty na oddělení.

Nově zkoušejí začlenit pozici peer konzultanta i do spádové Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Zkušenost z nemocnice v Opavě ukazuje, že partnerské začlenění peer pracovníků do nemocničních týmů pozitivně ovlivňuje jednání odborníků a pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním k zotavení.