On-line kulatý stůl – téma: Bydlení dostupné (nejen) pro seniory

Projekt Senioři v krajích zve na březnový On-line kulatý stůl, který se koná ve čtvrtek 3. března od 9 hodin. Jeho tématem bude Bydlení dostupné (nejen) pro seniory.

Beseda otevře dostupnost bydlení nejen pro seniorskou a stárnoucí část obyvatel. Bude se zabývat správným nastavením jeho podmínek, propojením soběstačnosti s formální nebo neformální péčí, ale také tím, jak soběstačnost co nejdéle a nejlépe udržet. Podíváme se na komunitní bydlení pro seniory i na dobré příklady z praxe v zahraničí a porovnáme je s tuzemskou praxí. Na kulatém stole se také dotkneme sociálního bydlení a bydlení seniorů v sociálně vyloučených lokalitách. K tématům promluví přední čeští odborníci.

Registrace probíhá od teď do pondělí 28. února, a to na e-mailu jirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková – národní koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň). Odkaz na on-line vysílání vám bude zaslán po registraci 2. března. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Předpokládaná časová náročnost je cca 3 hodiny. Akci zdarma pořádá projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR – Senioři v krajích. Změna programu je vyhrazena. Upozorňujeme, že kapacita On-line kulatého stolu je omezena.