Pardubický kraj pomůže projektům na venkově

 


Více než 68 milionů korun
pošle Pardubický kraj prostřednictvím dotačních titulů Programu obnovy venkova 2023+ do rekonstrukce budov, parkovišť, veřejného osvětlení i další infrastruktury v regionu. Rozhodli o tom krajští radní na svém posledním zasedání.

Dotační podpora se také týká projektů mikroregionů či místních akčních skupin, ale i provozních nákladů venkovských obchodů, která je podmíněná nabídkou regionálních produktů.

Podpořit stálý rozvoj obcí, měst i sdružení

„Cílem dotací z Programu obnovy venkova 2023+ je podpořit stálý rozvoj obcí, měst a jejich společných sdružení. Zároveň se snažíme vnímat odlišné potřeby jednotlivých regionů a také zohlednit počet obyvatel obcí. Pro tento rok jsme obdrželi 491 žádostí v celkové hodnotě téměř 122 milionů korun. Z požadované částky jsme na zasedání rady odsouhlasili dotační podporu přesahující 68 milionů korun,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Opravy chodníků či rekonstrukce budov

Předmětem krajské podpory jsou opravy chodníků, rekonstrukce budov, infrastruktury obcí i pomoc s udržením pošt. „Osobně považuji za důležité i poskytnutí prostředků na částečné pokrytí provozních nákladů vesnických obchodů a zvýhodnění těch, kteří nabízejí regionální potraviny. Konkrétně v rámci tohoto programu uvolňujeme každoročně oproti předchozím letům větší částku peněz. A stejné to je letos. Potvrzuje se tak, že spojení a podmínění podpory obchodů nabídkou regionálních výrobků byl jednoznačně krok správným směrem. Finanční podpora míří rovněž na projekty mikroregionů, místních akčních skupin a další potřeby obcí. Ta škála projektů je skutečně široká,“ uvedl radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.

Z celkem podaných 492 žádostí splnilo kritéria 490 z nich.