Poradna pro rodinu Pardubického kraje chystá dva zajímavé semináře

Hned dva zajímavé semináře chystá Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Oba se uskuteční v Pardubicích, v Mozartově ulici 449.

První se bude konat 16. března 2023 od 9:00 do 18:00 hodin. Půjde o úvod do problematiky komplexního vývojového traumatu. O co se jedná? O trauma způsobené v raném životě dlouhodobě špatným zacházením. Jde například o sexuální nebo fyzické zneužití či domácí násilí, případně emoční zanedbávání.

Cílem semináře bude pojmenovat rozdíly mezi komplexním vývojovým a jednorázovým traumatem. Akce se zaměří hlavně na okolnosti vzniku tohoto problému a jeho dopad na všechny oblasti, které komplexní vývojové trauma zasahuje. Nastíní i možnosti jeho léčby.

Seminář povede akreditovaná lektorka Mgr. Eva Klabanová. Bude součástí akreditovaného programu ministerstva práce a sociálních věcí pro sociální pracovníky OSPOD, doprovázející pracovníky.

Stejně tak jako druhý seminář, který se uskuteční 27. dubna 2023 od 9:00 do 18:00 hodin. Řešit bude základní principy terapeutického rodičovství. O co jde? Terapeutické rodičovství je výchovný styl, který pomáhá zvládat obtíže dětí, jež byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření bezpečného citového pouta.

Kromě těchto dvou placených seminářů pro odborníky se můžete těšit i na další atraktivní webináře o rodině a vztazích, které jsou určeny pro širokou veřejnost a navíc zdarma.