Kam s dětmi po základní škole? S výběrem může v Pardubickém kraji pomoct i Atlas školství

Přemýšlíte, kam s vašimi dětmi po základní škole? V Pardubickém kraji vám může s výběrem pomoct i Atlas školství. Ten obsahuje přehled oborů vzdělání středních, vyšších odborných škol a konzervatoře v Pardubickém kraji pro školní rok 2023/2024.

Pardubický kraj vydal Atlas školství ve spolupráci s Úřadem práce České republiky prostřednictvím nakladatelství P.F. art.

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) má podat přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, má uvést na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.