Senior TAXI Holice je v provozu

Služba Senior TAXI Holice je v provozu. Poskytuje ji město ve spolupráci s Janem Dojčánem. Je určena nejen pro seniory, ale též pro osoby zdravotně postižené. Zájemce musí mít trvalé nebo přechodné bydliště na území Holic.

Jízdu Senior TAXI lze využít pro účely, které jsou jinak uživatelům špatně dostupné – nákup, návštěva lékaře, lékárny, úřadu, pošty či hřbitova. A to pouze po Holicích a místních částech, a to denně po předchozí domluvě s provozovatelem – 24 hodin předem.

Cena je 20 korun. Doprovod v podobě jedné osoby má jízdu zdarma.

V případě, že se k vyřízení žádosti nemůže žadatel dostavit osobně, je potřeba vyplnit a podepsat plnou moc k vyřízení průkazu Senior TAXI, která je součástí žádosti. Současně s plnou mocí je nutné s sebou přinést průkaz totožnosti žadatele.

Žádost najdete na webových stránkách města Holic v sekci Dokumenty města > Sociální odbor > Formuláře.

Přímý odkaz na formulář Senior TAXI Holice: https://www.holice.eu/…/zadost_senior_taxi_holice-7.pdf

Více informací o Senior TAXI Holice najdete zde > https://www.holice.eu/media/dnxnckxa/let%C3%A1k_jak_z%C3%ADskat_pr%C5%AFkaz_senior_taxi.pdf?fbclid=IwAR2lmO4EC6XIfu5KHVagq1Vf7PHBUgpwwxH-KTcOE-A8H8yltAMytsN338A