Pro sociální služby pracují srdcaři. Zaslouží si ocenění

Už jedenáct let pořádají Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje slavnostní večer spojený s oceněním těch, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Andělská křídla v pestrých barvách

Nejvyšším oceněním je takzvané Duhové křídlo. Jde o keramický kachel od sochaře Miroslava Chaloupky. Má symbol andělského křídla v pestrých barvách. Tak, jako jsou pestré příběhy, které přináší život.

Bez srdcařů by to nešlo

Letos se udílela Duhová křídla v kulturním centru Fabrika ve Svitavách.

„Stále se přesvědčujeme, že sociální služby by se neobešly bez takzvaných srdcařů. Ať už to jsou zaměstnanci, dobrovolníci, filantropové nebo celé dobře vedené organizace. Všichni tito lidé by si zasloužili ocenění. Na Duhovém křídle jsou zastoupeni třemi, které vybrala z nominovaných porota. Zároveň je předávána Cena Michala Hašta. A to za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. A také cena radního pro sociální péči. Všem oceněným gratuluji a velmi děkuji. Jsou zároveň inspirací pro mnoho dalších lidí,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Nevšední překvapení Tomáše Rybičky

Letošní ročník předávání cen Duhové křídlo sebou také přinesl nevšední a netradiční překvapení. Tím byly vystavované obrazy autora Tomáše Rybičky. Jde o vozíčkáře, který na Duhovém křídle získal zvláštní Cenu Pavla Šotoly již v roce 2017.

Tomáš je stále více obdivovaným a žádaným umělcem. Jeho díla jsou vystavována v tuzemsku i v zahraničí. Své obrazy, vzhledem k těžkému zdravotnímu postižení, maluje štětcem, který drží ústy. Za svou tvorbu získal mnohá uznání  a ocenění.

Kdo letos získal Duhové křídlo?
Kategorie I. – Profesionál

Milan Minář

Ředitel Sociálních služeb města Lanškroun. Za 17 let pod jeho vedením získal Domov pro seniory mnoho významných cen a uznání. Mezi svými klienty a kolegy je Milan Minář velmi oblíbený. S empatií a precizností sobě vlastní dokázal naplnit osobní představu a vizi. Vybudoval takové zařízení, kde se všichni cítí dobře, prožívají chvíle klidu, pohody a nezapomenutelných životních okamžiků.

Kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop

Boccia Run Bukovka z.s.

Organizační tým nadšenců již od roku 2017 pravidelně pořádá charitativní běh Boccia Run Bukovka. Získané finanční prostředky z akce jsou opakovaně věnovány tělesně postiženým hráčům bocci ze sportovního klubu Léčebny Košumberk. Projekt samotný spojuje obdivuhodnou touhu sportovat, vítězit a sílu žít. A to i přes všechny životní nesnáze. Motivace pro širokou veřejnost „Pojďte si s námi zaběhat a pomáhejte společně plnit sny handicapovaným boccistům“ opravdu funguje.

Kategorie III. – Poskytovatel sociálních služeb

Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubice

Zabývá se službami pro osoby a rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra od raného věku až do věku 64 let v celém kraji. Poskytuje sociální pomoc a podporu v oblasti rané péče, sociálně aktivizačních služeb, sociální rehabilitace a osobní asistence. Nabízí integrační a aktivizační činnosti rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Uplatňuje inovativní postupy a metody jako Homesharing, metodu na trénink a podporu činnosti mozku Infra-Low Frequency Neurofeedback nebo kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře.

Kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Blanka Brandová

Spoluzakladatelka a dlouholetá ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Její práce je pro ni zároveň koníčkem. A nejen to je záruka stoprocentní kvality a úrovně poskytovaných služeb. Pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením je obrovskou inspirací a motivací, především však doslova „hnacím motorem“. A jen díky ní se nevzdávají… Sama má dceru s těžkým zdravotním postižením, přesto anebo právě proto, už dokázala pomoci stovkám rodin v podobně tíživé životní situaci. Řídí se pravidlem, že vždy se dá něco dělat.

Cena radního Pavla Šotoly

Lenka Kořínková

Již více než pět let se Lenka Kořínková s velkým zájmem a nasazením věnuje profesionální pomoci rodičům a dalším rodinným příslušníkům lidí, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění. S podporou organizace Péče o duševní zdraví v roce 2014 založila na Chrudimsku svépomocnou skupinu pro rodiče a rodinné příslušníky. O skupinu byl takový zájem, že před čtyřmi lety vznikla skupina druhá. Nyní Lenka Kořínková pomáhá za podpory Pardubického kraje „rozběhnout“ také další skupiny v ostatních okresech Pardubického kraje.