Probační a mediační služba pracuje s oběťmi i pachateli trestných činů

Probační a mediační služba
Středisko Probační a mediační služby v Pardubicích uspořádalo v sále Jana Kašpara Krajského úřadu Pardubického kraje besedu s veřejností. Její název byl „Nikdy není pozdě aneb Když vám do života zasáhne trestný čin“.

O besedu byl velký zájem

Přítomné zajímala mediace a práce s oběťmi i pachateli trestných činů v rámci výkonu dohledu.

 „O besedu byl velký zájem. Přišli nejen zástupci státních a neziskových organizací, ale také zájemci z řad veřejnosti. Velmi jsem ocenil, že přítomní neslyšeli jen obecné fráze, ale skutečné lidské příběhy. Z nich mohli poznat, jak tato služba funguje a co může zachránit,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, pod jehož záštitou se akce konala.

Pod dohledem probačního úředníka

Na setkání s veřejností byla přítomna i klientka, která byla na jaře 2023 podmíněně propuštěná z výkonu trestu odnětí svobody. Soudem jí byl uložen dohled probačního úředníka. Nyní dochází na středisko v Pardubicích.

Účastníkům besedy přiblížila svůj životní příběh. Vyprávěla o své závislosti na drogách, že páchala trestnou činnost, neplnila soudem uložený dohled probačního úředníka. Proto jí byl alternativní trest přeměněn na výkon trestu odnětí svobody. V té době byla již podruhé těhotná a prvního syna měla umístěného v dětském domově.

Nechtěla přijít o další dítě 

Rozhodla se, že již nechce přijít o další dítě a bude usilovat, aby jí byl syn vrácen do péče. Před nástupem do výkonu trestu musela předat narozenou dceru pěstounce. To bylo pro ni velmi těžké.

Po šesti měsících byla podmíněně propuštěná. Soudem jí byl uložen dohled probačního úředníka. Hned poté, co opustila brány vězení, sama kontaktovala středisko v Pardubicích a začala aktivně spolupracovat. Postupně krok za krokem řešila svůj život.

Podpora na cestě ke změně

Na besedě mluvila o tom, jak jí probační úředníci pomáhají a podporují na její cestě ke změně, tedy k životu bez drog a bez páchání trestných činů. V současné době již převzala dceru od pěstounky do své péče, přestěhovala se z Azylového domu do pronajatého bytu. Nyní čeká na převzetí svého syna do své péče. Ušla již dlouhou cestu ke změně, ale bez jejího rozhodnutí a aktivity by to nebylo možné.

Na besedě byla přítomna i oběť domácího násilí. Ta po odchodu účastníků požádala probační pracovníky o pomoc a podporu a navázala s nimi spolupráci.