Proč děti dobrovolně volí bolest?

 

Pardubický kraj spolu s Poradnou pro rodinu a Centrem celoživotního vzdělávání pokračuje v sérii webinářů na rodinná témata.

Webináře jsou zdarma

V úterý 24. října 2023 se bude od 17 do 18:30 hodin hovořit o sebepoškozování dětí. Odkaz na připojení a další informace najdete na webových stránkách www.krajprodinu.cz.

 Webináře se konají jednou za měsíc, vždy v úterý od 17 hodin do 18:30 hodin a jsou zdarma.

Proč děti dobrovolně volí bolest? 

V nejbližším termínu, 24. října, se bude Tamara Valešová věnovat otázce, proč děti dobrovolně volí bolest a sebepoškozují se.

Do konce letošního roku čekají zájemce ještě tři webináře. O nevěře a jejím vlivu na vztah bude hovořit Roman Miletín, a to 21. listopadu. O potřebě vztahu, jako základní životní jistotě, pak Jiří Halda v úterý 5. prosince.

Zkušených lektorů se můžete ptát

„Na seriál webinářů jsme pozvali zkušené lektory na daná témata. Při účasti on-line je možné se v případě zájmu přímo lektora ptát. Minulé webináře lze zhlédnout na https://krajprorodinu.cz/rodina/archiv-webinaru/,“ informoval radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

O sebepoškozování už v úterý

Webinář o sebepoškozování bude rozdělen na teoretickou a praktickou část. „V teoretické části představím termín sebepoškozování, důvody, které děti a mladistvé mohou vést k sebepoškozování. A také podoby, kterých může sebepoškozování nabývat. Zaměříme se také na indikátory, které je vhodné sledovat, máme-li u dítěte podezření na možné sebepoškozování. V praktické části se zaměříme na specifické situace, v nichž může dospělý přijít do kontaktu s dítětem nebo mladistvým, který se sebepoškozuje. Zaměříme se na konkrétní postupy, jak s dítětem mluvit a jak ho podpořit v nalezení potřebné pomoci. Závěrečná část přednášky poskytne seznam míst, kam je možné se s tématem sebepoškozování obrátit o pomoc,“ uvedla Tamara Valešová.