Projekt Komunita pro komunitu má za cíl sbližovat rodiny pod Kunětickou horou

Komunita pro komunitu. Tak zní název nového projektu Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory. „Jeho hlavním cílem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ uvedl předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

Cíl: pořádat akce, které mají přínos pro komunitu

„Chceme pořádat různé akce, semináře a přednášky, které by měly pro komunitu přínos a posilovat tak komunitní a rodinné vazby,“ upřesnila manažerka pro strategii komunitně vedeného místního rozvoje Kristýna Holečková a dodala, že kromě kulturních a sportovních aktivit půjde například o komunitní tábor či klub.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).

Prohlubovat mezigenerační a sousedské vztahy

V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví. „Naší snahou bude vyvíjet a podporovat aktivity, které budou prohlubovat mezigenerační a sousedské vztahy. Máme v plánu pomáhat rovněž maminkám i rodinám s dětmi,“ přiblížila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.

„V rámci komplexní práce s rodinou to může být například dobrovolnické doučování dětí se sociálním znevýhodněním, pomoc s vyřizováním dokumentů, doprovodem na úřady nebo se zajištěním dostupnosti zdravotní péče a sociálních služeb lidem, kteří je potřebují,“ upřesnila Jana Machová.

„Zaměříme se i na aktivity týkající se zvelebování prostředí, v němž komunita žije,“ konstatovala metodička projektu Barbora Jouzová z Koalice nevládek Pardubicka.

„Tento tříletý projekt byl vytvořen pro obce MAS Regionu Kunětické hory, jejich spolky a hlavně obyvatele. Pevně věříme, že jim bude k užitku,“ shodly se všechny zapojené subjekty.