První zastávkou TECHNOhrátek byla Třemošnice


Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici začal dvanáctý ročník projektu TECHNOhrátky. Ten se snaží zvýšit zájem žáků základních škol o odborné a technické vzdělání.

Celkem 126 účastníků z 10 základních škol

Frézování, soustružení nebo výrobu klíčenky na 3D tiskárně si vyzkoušelo celkem 126 účastníků TECHNOhrátek.

Na třemošnické učiliště přijeli poznat zdejší školu, učitele a aktivity jako například obrábění kovů nebo truhlářské práce zájemci z 10 základních škol. „Žáci se vykonáváním nejrůznějších zábavných a týmových aktivit lépe seznámili s obory, které se na učilišti vyučují. Například obráběčem kovů, nástrojařem, mechanikem seřizovačem CNC strojů, mechanikem strojů a zařízení, strojním mechanikem a truhlářem. Studium v Třemošnici je atraktivní i kvůli úzkému propojení učiliště s místními firmami, například společností DAKO-CZ, výrobcem brzdových systémů pro kolejová vozidla, jejíž zástupci se TECHNOhrátek také zúčastnili. Celkem do Třemošnice zavítalo 10 základních škol,“ řekl radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel.

První člen Síně slávy TECHNOhrátek

Význam technického, ale zároveň zábavného vzdělávání si uvědomuje i historicky první člen Síně slávy TECHNOhrátek, bývalý generální ředitel společnosti Bühler CZ Jiří Appeltauer. „Jan Ámos Komenský už kdysi napsal: ‚Jak školy změnit z robotáren na sídla her. Každá škola se může stát sídlem her v nejširším slova smyslu, přičiníme-li se o správné a vlídné usměrňování přirozeného puzení tehdy, když se probouzí.‘ TECHNOhrátky jsou právě prototypem nového systému vzdělávání. Zaměřeného na tvoření a objevování talentu, nikoliv pouhého memorování. Byl jsem rád členem tohoto unikátního projektu v České republice,“ sdělil Jiří Appeltauer.

Inspirace pro mnohem zábavnější způsob výuky

První člen Síně slávy TECHNOhrátek věří, že tento projekt inspiruje k mnohem zábavnějšímu způsobu výuky. Zvyšující zájem dalších škol a žáků je toho jasným důkazem. „Také děkuji za neuvěřitelnou poctu být za svoje zásluhy uveden do Síně slávy TECHNOhrátek jako první v historii. Nesmírně si toho vážím. Tento moment budu nosit v paměti jako jedno z nejvýznamnějších ocenění v mém životě. Moc děkuji pořadatelům TECHNOhrátek. Hlavně za jejich úsilí a energii vytvořit tak skvělou akci. Účastníkům děkuji za jejich zapojení a nadšení,“ uvedl Jiří Appeltauer.