Rehabilitační centrum pomáhá vracet pacienta s hendikepem do běžného života

Jaké služby nabízí Rehabilitační centrum Pardubické nemocnice? Nejen o tom jsme hovořili s primářkou Janou Haltuchovou.

Komplexní rehabilitační péče

Jaké služby Rehabilitační centrum Pardubické nemocnice poskytuje?

Naše rehabilitační centrum poskytuje komplexní rehabilitační péči – fyzioterapeutickou, a to jak individuální, tak skupinovou, ale také ergoterapeutickou péči, přístrojovou terapii a vodoléčbu.

O jaké pacienty pečujete?

Nejčastěji jde o pacienty po chirurgických zákrocích nosných kloubů. Nabízíme též rehabilitační péči po traumatech v oblasti pohybového aparátu, neurochirurgických zákrocích i pacientům s akutním neurologickým postižením v návaznosti na iktové centrum Pardubické nemocnice.

Naši fyzioterapeuti zajišťuji rehabilitační péči v rámci celé Pardubické nemocnice. Naše centrum poskytuje rovněž ambulantní péči – rehabilitační a ergoterapeutickou. V rámci ergodiagnostického vyšetření zjišťujeme i zbytkový pracovní potenciál klienta z hlediska jeho zdravotního postižení.

Návrat do běžného života

Co je hlavním cílem centra?

Návrat pacienta s hendikepem do běžného každodenního života a pomoci s výběrem kompenzačních pomůcek pro zlepšení jeho kvality.

Roste potřeba rehabilitovat?

Potřeba rehabilitační péče určitě roste.

Čím to podle vás je?

Velký podíl má současné životní tempo, zvyšující se psychická zátěž, špatné pohybové návyky a narůstající hmotnost populace. Častým důvodem může být i nevyhovující ergonomie pracovního prostředí a prodlužující se věk odchodu do starobního důchodu.

Nejčastější problémy

Jaké jsou nejčastější problémy, s kterými se setkáváte?

V ambulantní sféře je to především problematika bolesti páteře. Často řešíme též pacienty po úrazových stavech, s degenerativními onemocněními nosných klubů či revmatologickými potížemi. Nebo také pacienty, kteří přílišnou sportovní aktivitou přetěžují svůj pohybový aparát.

Jak se těmto problémům dá předcházet?

Řešením je pravidelná přiměřená pohybová aktivita, udržování vhodné tělesné hmotnosti a dodržování zásad „školy zad“. Je dobré se vyvarovat jednostrannému přetěžování pohybového aparátu.

Jaké podmínky musí pacient splňovat pro to, aby mohl být přijat na oddělení rehabilitačního centra?

Pacient musí být v dobrém fyzickém a psychickém stavu, mít zájem na jeho zlepšení a aktivně spolupracovat.

Jak využít služeb centra?

Jak se dá využít služeb rehabilitačního centra?

Na lůžkovou část jsou pacienti překládáni z různých oddělení nemocnice po vyšetření a zhodnocení celkového stavu pacienta lékařem rehabilitačního centra.

O možné hospitalizaci po plánovaném chirurgickém zákroku či výměně nosných kloubů se lze domluvit předem cestou ambulantní návštěvy.

Ambulantní péče je poskytována na podkladě předpisu na fyzioterapii, který si pacient již přinese, nebo mu je po vyšetření naším ambulantním lékařem vystaven. Tímto způsobem to funguje i v rámci ergoterapie.

Co se děje v centru?

Jak pobyt v rehabilitačním centru vypadá?

Pacient je přijat ošetřujícím lékařem. Rozepíše se plán rehabilitační léčby. Poté pacienta vyšetří fyzioterapeut a ergoterapeut, případně plán terapie ještě doplníme.

Individuální fyzioterapie probíhá denně, což je pro pacienta nejpřínosnější část terapie. Důraz se klade na mobilizaci pacienta, zlepšení hybnosti postiženého kloubu, svalovou stabilizaci a nácvik chůze. Nechybí ani přístrojová terapie, elektroterapie, vodoléčba i terapie pod vedením ergoterapeuta. Ta je zaměřena na zvládání denních aktivit. V případě potřeby zvolíme vhodnou kompenzační pomůcku.

Jak dlouho pobyt v rehabilitačním centru trvá?

Délka pobytu na našem oddělení závisí na primární diagnóze, s kterou pacient přichází. V průměru je to zhruba 10 až 14 dnů. Při propuštění by měl pacient zvládnout pobyt v domácím prostředí, sebeobsluhu a chůzi.

Před propuštěním je v indikovaných případech doporučena následná rehabilitační péče v podobě ambulantní rehabilitace či terapie v odborném léčebném ústavu nebo lázeňská terapie.

Kolik se platí za pobyt?

Kolik pacient za pobyt v rehabilitačním centru platí?

Za pobyt na oddělení rehabilitačního centra pacient neplatí žádnou finanční částku, vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co je v Rehabilitačním centru Pardubické nemocnice nového a co chystáte?

V letošním roce máme v plánu výměnu celotělové vany – tzv. Hubbardova tanku. V roce 2021 a 2022 bylo naše oddělení vybaveno novými polohovacími lůžky, z projektu IROP bylo částečně obnoveno naše přístrojové vybavení.

Jaký je zájem?

Jaký je o Rehabilitační centrum Pardubické nemocnice zájem?

Těší nás, že pacienti oceňují především to, že poskytujeme intenzivní rehabilitační terapii přímo v Pardubické nemocnici, a to pod vedením zkušených zdravotnických pracovníků. Pozitivní ohlasy máme i na to, že se ke každému pacientovi snažíme přistupovat individuálně. Dalším benefitem podle nich je, že se řízená individuální fyzioterapie odehrává denně, navíc bez finanční spoluúčasti pacienta. To vše má vliv na fakt, že o naše služby je velký zájem, na druhou stranu to není v tuto chvíli tak, že by naše kapacity byly zcela vyčerpány. Proto doporučujeme, aby v případě zájmu o naše služby lidé kontaktovali vrchní sestru na telefonu 466 016 503 nebo 466 016 522 a domluvili se na dalším postupu.