Rodinná politika

Jaká je vize života rodin v Pardubickém kraji?

            Pardubický kraj je regionem, kde:

  • se rodinám dobře žije a kde občané kraje jsou si vědomi důležitosti úplných rodin
  • mladí lidé rádi zakládají rodiny a rodiče mají čas na výchovu dětí
  • školy na všech stupních vzdělávají žáky a studenty ke všeobecným a odborným znalostem a také ke zdravým partnerským vztahům, k manželství a rodičovství
  • se ohroženým rodinám, dětem, rodičům, seniorům dostává potřebné míry pomoci
  • občané kraje pečují o své zdraví
  • je dostupná kvalitní zdravotní péče
  • samospráva kraje a obecní samosprávy jsou si vědomy nenahraditelné role rodiny a vytvářejí podmínky a prostředí příznivé pro rodinný život
  • zaměstnavatelé vytvářejí příznivé podmínky pro sladění rodinného a pracovního života
  • si rodin, rodičů, dětí a všech generací v úctě váží veřejná správa, firemní i neziskový sektor

K naplnění této vize má přispět koncepce rodinné politiky Pardubického kraje a s ní související nový dotační program Pardubický kraj pro rodinu.

Koncepce rodinné politiky

Dotační program