Termín uzávěrky žádostí do dotačního programu Pardubický kraj pro rodinu se blíží

Termín uzávěrky žádostí do dotačního programu Pardubický kraj pro rodinu se blíží!

Čas máte do 31. ledna 2024

Do 31. ledna 2024 můžete podávat své zajímavé projekty elektronicky přes dotační portál Pardubického kraje: https://dotace.pardubickykraj.cz/grants.

Kde najdete více informací?

Více informací o programu Pardubický kraj pro rodinu najdete zde:

https://krajprorodinu.cz/zadate-o-financni-prispevek…/

https://krajprorodinu.cz/rodina/rodinna-politika/dotacni-program-kraj-pro-rodinu/

Podpora prorodinných aktivit

Pardubický kraj dlouhodobě podporuje prorodinné aktivity neziskových organizací, škol a školských zařízení, které se v této oblasti dlouhodobě pohybují.