Přijímací řízení na střední školy


Jak bude možné podávat přihlášky do přijímacího řízení na střední školy? Pro 1. a 2. kolo je možné podat 3 přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Do kdy podat přihlášky?

Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

  • Obory vzdělání bez talentové zkoušky: od 1. do 20. února 2024


Termíny podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení:

  • Všechny obory vzdělání: do 24. května 2024

Jak lze podat přihlášky?

Přihlášku je v 1. a 2. kole přijímacího řízení možné podat třemi způsoby:

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Kdy má být spuštěn systém?

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz dnes, tedy 1. února 2024.

Ve 3. a dalších kolech přijímacího řízení stanoví termín odevzdání přihlášky ředitel střední školy. Přihlášky nebude možné podávat prostřednictvím elektronického systému.

Více informací najdete na www.prihlaskynastredni.cz nebo zde.