Třídění bioodpadu se v Pardubicích „nosí“

Již patnáct let mohou obyvatelé Pardubic odkládat biologicky rozložitelný odpad odděleně a vracet tak do přírody cenné složky půdy. K oddělenému sběru zeleného odpadu z rodinných domů přibyl před dvěma lety i pilotní projekt odděleného sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě Dubina. V roce 2023 město plánuje jeho rozšíření do dalších městských sídlišť.

Separované ukládání bioodpadu dává smysl

„Separované ukládání bioodpadu dává smysl jak ekologicky, tak i ekonomicky. Například v roce 2021 jsme v Pardubicích vyprodukovali zhruba 13.600 tun komunálního odpadu. Do kompostárny bylo svezeno téměř 2200 tun bioodpadu. O sedm let dříve skončilo na skládce přes 15 tisíc tun komunálního odpadu, v kompostárně necelých 1300 tun zeleného odpadu. Rozdíl téměř dvou tisíc tun komunálního odpadu není málo ani z hlediska objemu, ani nákladů na jeho skládkování,“ řekla náměstkyně pardubického primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Za osm let se počet lidí zdvojnásobil  

V Pardubicích se za posledních osm let počet lidí, zapojených do sběru bioodpadu od rodinných domů, více než zdvojnásobil. Účastníci projektu na něj přispívají od roku 2021 částkou 400 korun na nádobu a rok. Zbývající část, což je víc než 60 procent nákladů, hradí Magistrát města Pardubic ze svého rozpočtu.

Zhruba 4300 účastníků projektu

V současné době je v projektu zapojeno zhruba 4300 účastníků, kteří každoročně získávají zdarma jako bonus 50 kilogramů kompostu. Pilotní projekt sběru bioodpadu v sídlištní zástavbě byl v Pardubicích odstartován v roce 2020. Na sídlišti Dubina bylo tehdy umístěno pět hnědých kontejnerů na bioodpad z domácností. První zkušenost ukázala, že je stále dost nedisciplinovaných lidí, kteří do kontejnerů odhazovali směsný odpad. Tím celý sběr znehodnotili. Proto byly letos kontejnery osazeny zámky, od nichž mají klíče pouze lidé, kteří mají o třídění skutečný zájem.

„Klíče si vyzvedlo 261 domácností z bytových domů v okolí kontejnerů. V reálu to znamená, že se na separaci podílí téměř 700 lidí,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Od začátku letošního roku 1 842 tuny

Od začátku letošního roku bylo v rámci celého projektu separace bioodpadu svezeno v Pardubicích na kompostárnu 1 842 tuny biologického odpadu, z toho ze sídlištních kontejnerů 12,5 tun.

„O možnost třídit biologický odpad se uchází řada dalších obyvatel pardubických sídlišť. Čeká nás jednání se starosty sídlištních městských obvodů. Rádi bychom sběr rozšířili nejen do největšího pardubického sídliště Polabiny, ale i do dalších sídlištních celků,“ dodala náměstkyně Klčová.