Ve Chvaleticích vysadili nové stromy

Celkem 34 nových stromů vysadili 25. a 26. listopadu 2022 ve Chvaleticích. Po levé straně silnice vedoucí od místní vyhlídky směrem ke kostelu vznikla alej s 20 plodícími ovocnými stromy – švestkami.

Další alej 14 listnatých stromů se pak nachází na návrší pod vyhlídkou, na pravé straně cyklostezky směrem do Chvaletic. Konkrétně jde o 6 lip srdčitých, stejný počet javoru mléč a 2 duby letní.

Vysadit si strom přišli zástupci všech věkových kategorií. Pomáhali dokonce i ti nejmenší.