Tvrz Bouda zahájila turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi


Na tvrzi Bouda začala hlavní turistická sezona. Zároveň zde byla pokřtěna nová informační brožura a kniha Pohraniční pevnosti v Pardubickém kraji. Jejím autorem je Eduard Stehlík. Společně s ním pokřtili knihu také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, farář Zbigniew Czendlik a dcera armádního generála Ludvíka Krejčího Marie Žižková.

„Také v loňském a počátkem letošního roku se nám daří pokračovat v obnově a rozvoji tvrze. Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků a průvodců jsme dokončili úpravu zábradlí a výtahových šachet. Na mnoha místech totiž bylo zábradlí ve špatném stavu nebo dokonce chybělo. Zároveň jsme vyřešili drobné vnitřní stavební úpravy a odvodnění výtahových šachet,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Dotace díky programu INTERREG Česko – Polsko

Na letošní rok Pardubický kraj připravuje pokračování díky projektu, na který obdržel potvrzení o poskytnutí dotace v rámci programu INTERREG Česko – Polsko. „Součástí prací, které chceme provádět v průběhu letošní sezony, je například doplnění chybějících cihlových příček, osazení plechových dveří, obnova vnitřních povrchů nebo oprava vchodové mříže nákladního vjezdu. V projektu počítáme také s replikami elektro a vodoinstalace, vzduchotechniky nebo obnovou kolejí úzkorozchodné dráhy,“ vysvětlil hejtman s tím, že další nové expozice čekají na návštěvníky již nyní.

Nejzachovalejší stavba ve své kategorii

Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí československého opevnění budovaného od roku 1935. Představuje nejzachovalejší stavbu ve své kategorii na území celé České republiky. Od roku 1995 je areál dělostřelecké tvrze Bouda zapsán na seznamu kulturních památek České republiky.

Tvoří jej pět mohutných železobetonových objektů propojených systémem podzemních spojovacích chodeb a rozsáhlých sálů. Ty sloužily k umístění válečných kasáren pro osádku tvrze čítající 316 mužů, jako sklady munice, elektrárna-strojovna, filtrovna vzduchu, ošetřovna, kuchyně, spojovací uzel atd. Podzemím, až 57 metrů pod povrchem země, je vedena úzkorozchodná železniční trať. Sruby jsou na chodby napojeny výtahovými šachtami a schodišti.