V Bohdanči vzniká komunitní šatník VOTOČ TO


Místní akční skupina (MAS) Bohdanečsko otevírá první komunitní šatník v regionu, který bude přístupný široké veřejnosti na faře v Lázních Bohdanči od září 2023.

Šatník ctí zásady udržitelnosti a ohleduplnosti k přírodě i k peněženkám. Zcela zdarma zde můžete od září „votáčet“ věci, které již nepotřebujete, ale jiným ještě posloužit mohou.

Od září „votáčí“ každou středu

„Od září votáčíme každou středu od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin,“ upřesnila hlavní koordinátorka projektu Pavlína Florianová.

„Stavte se podívat a užijte si votáčení! Sdílejte s námi myšlenku udržitelného rozvoje, který šetří přírodu. Zároveň omezuje plýtvání zdroji a také je i vstřícný lidem a jejich kapsám,“ podotkla Pavlína Florianová.

Jak vznikla myšlenka na projekt?

Jak vlastně vznikla myšlenka na projekt komunitního šatníku? „Když před časem nesměle začínala v bohdanečské sokolovně výměnná burza – swap, jen málokdo tehdy tušil, s jakým zájmem veřejnosti se tato akce potká,“ vysvětlila Soňa Cihlová, která kouzlo swapu do Lázní Bohdanče přinesla.

„Především rodiny s dětmi ze širokého okolí Bohdanečska tuto akci přivítaly a hojně ji navštěvovaly. Swap se tak stal pravidelnou neformální komunitní aktivitou a základním stavebním kamenem pro vznik současného komunitního šatníku, který provozuje MAS Bohdanečsko,“ podotkla Soňa Cihlová.

Myšlenka snadno dostupných základních potřeb pro všechny, ekologického přístupu a opětného využití oblečení vedla ke vzniku komunitního šatníku „VOTOČ TO“. Ten bude fungovat na stejném principu jako swap, tedy „Přines – odnes – recykluj!“.  To vše bez peněz. Zkrátka „votoč“ to, co už nepotřebuješ, ale jiným může ještě posloužit.

Prostory bylo potřeba rekonstruovat

Díky vstřícnosti Římskokatolické farnosti v Lázních Bohdanči se MAS Bohdanečsko podařilo získat prostory. Následovala intenzivní rekonstrukce jedné z místností. Bylo třeba nejdříve vystěhovat lety nastřádaný nábytek a ve spolupráci s odborníky pečlivě sanovat zdi.

Tým MAS Bohdanečsko mezitím vymýšlel název, celkový vzhled a smysl šatníku. Nebylo to těžké, protože podpora a pomoc dobrovolníků a zájem veřejnosti byl velkou inspirací i motivací.

První vyvětrání šatníku

První vyvětrání šatníku, tedy otevírací happening, s živou folkovou hudbou, piknikem a zábavou pro celou rodinu, se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna od 15 hodin ve farní zahradě. „Místo vstupného přineste šatní ramínko,“ usmála se Pavlína Florianová. „Nám uděláte radost a votáčené oblečení dostane důstojné místo na věšáku,“ doplnila.

Vydatná podpora od města

Komunitní šatník vznikl za vydatné podpory města Lázně Bohdaneč a dalších členských obcí MAS Bohdanečsko, které se finančně podílely na rekonstrukci prostor.

Projekt komunitního šatníku byl také podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.