V Centru Kompre vám mohou pomoct po úrazu hlavy i po mozkové mrtvici

Věděli jste, že po úrazu hlavy nebo mozkové mrtvici můžete zapomenout na celou polovinu svého těla? Přestat vidět půlku zorného pole? Rozumět česky? Ztratit chuť, čich či dokonce hudební sluch? Ne? Tak to jste patrně neslyšeli ani o pardubickém Centru Kompre.

To je dobře, protože to znamená, že jste vy a ani vaši blízcí nepotřebovali specialisty, kteří se umí prát s následky získaného poškození mozku (ZPM). „Může potkat každého, kdo utrpěl úraz hlavy, stihla jej mozková mrtvice nebo prodělal onemocnění či operaci centrální nervové soustavy,“ uvedla vedoucí služby Centra Kompre, komunikační terapeutka Jana Vítková.

Všechny lidské činnosti řídí mozek

„Všechny lidské činnosti řídí náš mozek. Vaření ranní kávy, čtení tohoto článku nebo zavazování tkaniček bychom nedokázali, pokud bychom neměli v pořádku naše řídící mozková centra. Při ZPM dojde k zasažení některé či několika oblastí mozku, které jsou zodpovědné za konkrétní činnosti. Taková funkce potom zůstane narušena nebo zcela ztracena. Život se změní k nepoznání, nastává dlouhá cesta rehabilitace a přenastavování celého zaběhlého stylu fungování člověka i rodiny. Není to jednoduchá cesta a nikdo nedokáže říct, nakolik dovedeme ztracené dovednosti obnovit a získat zpět,“ upřesnila Jana Vítková.

Dobrou zprávou ale je, že mozek je mimořádně zdatný bojovník. Vládne tzv. neuroplasticitou, tedy schopností do určité míry rekonstruovat sám sebe a obnovit nebo vytvořit nová nervová spojení, která nám pomohou poškozené funkce rehabilitovat. „Neuroplasticita funguje po celý život, tedy i ve zralém a seniorním věku,“ zdůraznila vedoucí Centra Kompre, kde s neuroplasticitou pracují. Věnují se tam totiž komplexní rehabilitaci dospělých po ZPM.

Individuální program terapií

Klienti zde mohou docházet do ambulantního centra, kde mají denně sestaven individuální program terapií nebo za nimi mohou odborníci vyjíždět přímo k nim domů (třeba i do domova seniorů). Záleží na tom, co komu jeho zdravotní stav dovolí.

V Centru Kompre pracují sociální pracovníci, protože vždy je třeba rodinu provázet, pomoci se sociálními dávkami, jednání s úřady, zajistit kompenzační pomůcky a koordinovat péči. Potkáte tam také ergoterapeuty a fyzioterapeuty, kteří pomáhají s problémy s hybností rukou i nohou a učí klienty znovu ryze praktické věci, jako je například zapínání zipu, psaní či nasazení brýlí.

Řeči se v Kompre věnují logopedi, a to jak té mluvené, tak i psané a čtené, jelikož právě tyto dovednosti bývají při ZPM zasaženy. Odborně se můžete setkat s pojmy afázie nebo dysartrie. S myšlením, pozorností a pamětí pomáhají pracovníci kognitivní rehabilitace. Všechny tyto složité a náročné procesy učí zvládat a novou realitu přijmout psychoterapeut. „Ti všichni jsou tu jak pro klienty, tak pro jejich partnery, děti a rodiny,“ poznamenala Jana Vítková.

Veškerá péče je pro klienty zdarma

Veškerá péče je pro klienty zdarma, protože Centrum Kompre je registrovaná sociální služba. Jeho činnost je financována z prostředků Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic a Evropské unie.

A co můžete udělat pro to, abyste tuto službu nepotřebovali? „Opatrovat se, nekouřit, zdravě jíst, dostatečně spát a na kolo, skály nebo lyže vyrážet zásadně s přilbou,“ uzavřela vedoucí služby, která funguje při obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice.